Accés directe al web del Departament de Cultura Accés directe a la pantalla d'Arxius del Departament de Cultura
 
 
Editorial / Qüestions de treball / Noticiari / Rerefons
 
Arxiu Comarcal del Vallès Oriental
 
Ingressa el fons Confeccions Bonal de Mollet del Vallès / Èxit del curs de Genealogia
 
Ingressa el fons Confeccions Bonal de Mollet del Vallès

Ha ingressat recentment el fons Confeccions Bonal, donat pel Sr. Lluís Bonal Solà, propietari de la botiga Confeccions Bonal. Recentment tancada per jubilació, era un dels comerços més antics i tradicionals de Mollet, ja que es va obrir el 1934. El fons dipositat conté sis arxivadors i tres caixes amb documents diversos com factures, albarans, targetes de visites i ocupa 0,8 metres. Els documents més recents són de l’any 1990. Aquest fons és el primer d’aquestes característiques que ingressa a l’ACVO i és molt interessant per a l’estudi del petit comerç local vallesà.

Pujar

Èxit del curs de Genealogia

Durant el mes d’octubre es va portar a terme un curs de Genealogia organitzat per l’Arxiu Comarcal i impartit pels professors Enric Mayol i Sofia Garçon, membres de la Societat Catalana de Genealogia i Heràldica. Hi van assistir 25 persones i es van haver de tancar les inscripcions perquè ja no hi havia més capacitat a l’aula de difusió de l’ACVO. Fa cinc anys se’n va fer una primera edició i enguany se n’ha fet una segona, amb una gran acollida per part del públic vinculat al nostre centre documental.

ACVO. Curs de Genealogia, octubre 2010.


Pujar
Accés directe a la pantalla d'inici d'Arxius 55
Pantalla d'inici
Hemeroteca
Bibliografia
Enllaços
BústiaPantalla següent
Pantalla següent