• Imprimeix

Fundació Pedrolo - Espai Pedrolo

Espai Pedrolo

Fotografia: Marc Castellà Bové | www.mcb.cat

La Fundació Pedrolo, que neix l’octubre de 2005 i es consolida com a tal l’abril de l’any següent, té com a màxima prioritat recuperar la memòria de l’escriptor. Tots els seus projectes i activitats sorgeixen de la ferma voluntat de rescabalar de l’oblit la vida, obra i pensament de Manuel de Pedrolo. La Fundació s’ocupa, d’una banda, de la  custòdia de l’extensa producció pedroliana i de l’ambiciós projecte de conservació, classificació, inventari i catalogació del seu llegat (biblioteca, manuscrits, documents, correspondència i tot el conjunt del material que ens ha pervingut). I de l’altra, de la difusió de la figura i l’obra de Pedrolo, mitjançant articles i estudis, conferències, seminaris, col·laboració amb Espais Escrits amb el programa “Els nostres clàssics”, exposicions, propostes artístiques, materials diversos, els espais web de la Fundació i de l’Espai Pedrolo, i el concurs de relats 7Lletres.

La custòdia i conservació de l’arxiu del fons documental i la divulgació de Pedrolo en la dimensió personal i literària van quedar resolts amb la creació de l’Espai Pedrolo, inaugurat el 26 d’octubre de 2014, situat al Castell de Concabella (s. XI) de La Segarra, al poble de Concabella (Els Plans de Sió), molt a prop de l’Aranyó.

Poder comptar amb un espai dedicat a Pedrolo permet transmetre i vetllar pel patrimoni literari, tot inserint-lo en el territori concret que el veié néixer. L’Espai Pedrolo està format per: l’espai expositiu permanent que acull la mostra Pedrolo, més enllà dels límits –que presenta l’ampli univers pedrolià, tant en la seva dimensió biogràfica com literària i que compta amb propostes didàctiques escolars,  el fons documental pedrolià (inaugurat el 14 de febrer de 2015 i obert als estudiosos) –amb l’arxiu personal de l’autor, amb originals de la seva obra literària, correspondència personal, documents diversos, primeres edicions i el llibre de família compendi de les cases de Pedrolo, antecedents dels Pedrolo, entre d’altres– i una sala d’exposicions temporals, que acull mostres d’aspectes específics pedrolians tractats de forma general a l’exposició permanent i que resta oberta als creadors i artistes de la comarca i d’arreu de Catalunya.