• Imprimeix

Formulari

Adhesió d'entitats a l'Any Europeu del Patrimoni Cultural

Podeu proposar inscriure les vostres activitats a l’Any Europeu del Patrimoni Cultural a través d'aquest formulari web. 

Les dades de l'activitat o activitats que proposeu caldrà adjuntar-les en fitxer adjunt al formulari web. Podeu utilitzar aquest document com a plantilla per detallar l'activitat.

Si teniu alguna incidència amb el formulari, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica anypatrimoni2018@gencat.cat

L’adhesió a l’Any Europeu del Patrimoni Cultural implica el gaudiment dels drets i el compliment de les obligacions que tot seguit es detallen:

Drets del/de la sol·licitant:

Les entitats adherides a l’Any Europeu del Patrimoni Cultural tindran dret a:

 • Figurar en el web de l’any del patrimoni de la Generalitat de Catalunya com a entitat adherida.
 • Que les activitats proposades siguin difoses per mitjà de la seva inclusió en l’Agenda Cultural del Departament de Cultura.
 • Utilitzar el logo de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, tot respectant-ne les condicions d’ús.

Obligacions del/de la sol·licitant:

 • Presentar almenys una activitat de promoció del patrimoni cultural.
 • Aquesta activitat s’haurà de dur a terme durant l’any 2018.
 • Informar al Departament de Cultura de qualsevol canvi que es produeixi en la programació de l’activitat.
 • Facilitar al Departament de Cultura dades certes i actualitzades sobre l’entitat i les activitats que proposen.

El Departament de Cultura es reserva el dret de consignar al web i a l’Agenda, així com l’autorització per a l’ús del logotip de l’any Europeu del Patrimoni Cultural, únicament a aquelles activitats que responguin als objectius de l’Any.

Trameses d'informació i inscripcions del Gencat

 • Responsable del tractament: Direcció General d'Atenció Ciutadana. Departament de la Presidència.
 • Finalitat del tractament: facilitar a la ciutadania a través del web gencat l'accés a la informació, la recepció de publicacions puntuals o periòdiques, i la gestió de les seves dades quan desitgin participar en esdeveniments o cursos Legitimació: consentiment de la persona interessada.
 • Destinataris: es preveuen comunicacions de dades als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen, d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics i a institucions i organismes de caràcter oficial i a administracions públiques per a tractaments estadístics. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament.
 • Drets de les persones interessades: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web del Departament de la Presidència.
 • Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament.

 

Activitats de promoció, difusió i informació

 • Responsable del tractament: Secretaria General del Departament de Cultura.
 • Finalitat del tractament: Gestionar i difondre les actuacions de difusió i informació externa del Departament pels diferents mitjans, telemàtics o presencials, disponibles.
 • Legitimació: consentiment de la persona interessada.
 • Destinataris: Les vostres dades no es cedeixen a tercers  
 • Drets de les persones interessades: teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.
 • Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a la pàgina web del Departament de Cultura.
Els camps marcats amb * són obligatoris.
Dades de l'entitat


Dades de la persona de contacte
Fitxers relacionats amb l'activitat

*

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat "Trameses d'informació i inscripcions del gencat", la finalitat del qual és facilitar als ciutadans i ciutadanes, a través del web gencat, l'accés a la informació, la recepció de publicacions puntuals o periòdiques, i la gestió de les seves dades quan desitgin participar en esdeveniments o cursos. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.