• Imprimeix

Panikkar i la llengua catalana

Raimon Panikkar a Garriguella (2007)

Raimon Panikkar a Garriguella (2007)

En l’assaig La paraula, creadora de realitat, Panikkar presentava els temes centrals d’un simposi sobre “Lexicosofia catalana” que va tenir lloc a Tavertet els dies 12, 13, 19 i 20 de setembre de 1992, amb la participació d’eminents representants de la lingüística i les lletres catalanes (Joan Martí i Castell, Francesc Vallverdú, Joan Margarit, Carles Duarte, Joan Veny, Pere Lluís Font, Jesús Tuson, Mila Segarra, Norbert Bilbeny, Aina Moll, Miquel Strubell, Àlex Susanna, Jordi Pere Cerdà, Isidor Marí i Jordi Bruguera, entre d’altres) i sota la coordinació del mateix Raimon Panikkar. Les actes del simposi van ser editades com a Llenguatge i identitat, i l’assaig central de Panikkar (sense les intevencions dels altres ponents) ara es troba al volum IX de l’Opera Omnia Raimon Panikkar.

L’arrelament a Tavertet va fer que Panikkar, després de mig segle en què les seves llengües més habituals havíen estat el castellà, l’italià i l’anglès, es tornés a arrelar en la llengua catalana. Les conferències que mensualment impartia a Tavertet les feia en català, sovint en presència de persones que havíen vingut a veure’l d’altres llocs d’Europa i del món.

El 2 de maig de 1994 Panikkar va publicar al diari Avui un article sobre “La força de la llengua”, on assenyalava que “la pèrdua d’una llengua significa la pèrdua d’un món” i afirmava: “La vitalitat d’una llengua —índex màxim de la identitat d’un poble— rau en la seva creativitat, es mostra en el caràcter únic amb què revela el món i es manifesta en l’expressió única amb què dona sentit al fet de viure.”