header
  • Imprimeix

Commemoració Josep Guinovart

Any Guinovart

Josep Guinovart (1927-2007) va ser un dels màxims expo­nents de l’avantguarda plàstica catalana i espanyola de la 2a meitat del s. XX, i encarna com pocs la figura de l’artista en mu­tació constant, delerós d’interactuar amb la realitat de múltiples maneres. Per això podem dir que es reinventa constantment —re­alista, expressionista, magicista, matèric, informalista, abstracte: cap d’aquestes etiquetes no l’abasta en tota la seva complexitat —i concep la seva obra com un procés de recerca inacabable pel que fa a l’ús de tècniques, suports i materials. 

Enfront del purisme de crítics com Clement Greenberg, que recla­maven cenyir-se a la superfície plana del llenç i a les propietats derivades dels pigments, Guinovart se serveix de qualsevol objec­te o matèria amorfa per incorporar-los a les seves obres, bo i ex­pandint el quadre cap a la condició d’escultura i alhora dotant-lo d’un prosaisme, una fisicitat i una intencionalitat que l’acosten de manera ben eficaç a l’espectador: és el que Maria Lluïsa Borràs va qualificar com de brutalisme crític.

Sovint situada a mig camí entre la pintura i l’escultura, l’obra de Guinovart és un mitjà per atrapar la realitat, per fer-la seva i pos­seir-la, per incidir-hi, per recrear-la, per transformar-la, però mai per representar-la ni emular-la. Dotat d’una personalitat explosi­va com pocs, sotmet els seus múltiples estímuls —naturals, socials, urbans, polítics i culturals— a un aparent procés de desintegració formal a fi i efecte de recompondre’ls, injectar-los nova vida i fer-los renéixer. [llegeix-ne més] 

Exposicions incloses en la commemoració Josep Guinovart
Fundació Espai Guinovart