• Imprimeix

Commemoracions oficials 2018

Arxiu General de la Corona d'Aragó

Arxiu General de la Corona d'Aragó

Autor: Josep Renalias

L'Arxiu de la Corona d'Aragó, originalment Arxiu Reial de Barcelona, és un arxiu històric que conté el fons documental de les institucions de l'antiga Corona d'Aragó i d'altres fons històrics. L’any 2018 es commemoren els 700 anys de la seva creació.

La creació d’aquest dipòsit documental es va donar el juliol de 1318 per decisió sobirana de Jaume II d’Aragó. Inicialment ubicat en el Palau Reial Major de Barcelona, a la plaça del rei, s’hi recollien els pergamins antics dels comtes de Barcelona i els títols del Patrimoni Reial, a més de la documentació de la Cancelleria Reial.

Aviat va créixer la complexitat de l’oficina; es va nomenar el primer arxiver el 1346, es va incrementar el número d’estances destinades a dipòsit documental i, durant la Il·lustració, la monarquia borbònica li va donar una nova planta (1738) i un Reglament intern (1754). A partir d’aquí ja va ser denominat Arxiu de la Corona d’Aragó.

No fou fins el 1770 que va ser traslladat al Palau de l‘Audiència i el 1953 s’instal·là al palau del Lloctinent.

Durant el segle XX el material va augmentar en gran mesura i l’arxiu va ser traslladat el 1994 a la seu actual (carrer dels Almogàvers, 77), on s’hi poden trobar documentats els principals fets històrics que han forjat Europa. L’arxiu esdevé així una important font de testimoniatge per a l’estudi de la construcció europea.

L’Arxiu de la Corona d’Aragó ostenta el Segell de Patrimoni Europeu des de març de 2015, i la categoria intergovernamental d'aquest guardó des de 2007. Aquesta activitat s’emmarca en una sèrie d’actuacions que tenen com a finalitat la promoció dels valors comuns que constitueixen la base de la integració europea.