• Imprimeix

Organització

El Departement de Cultura vol posar al vostre abast tota la informació sobre la seva estructura. Podeu consultar l'organigrama complet, on trobareu ordenades jeràrquicament les diferents unitats que l'integren, o bé obtenir una visió més resumida mitjançant l'apartat "Organismes", que ofereix la relació de direccions generals i entitats del Departament amb vincles a les pàgines web corresponents.

Si necessiteu la nostra ajuda, podeu adreçar-vos a la bústia de consultes i us atendrem al més aviat possible.

També us pot interessar la pàgina dedicada a les preguntes més freqüents relacionades ambs els àmbits de competència del Departament de Cultura.