El Departament de Cultura vol posar al vostre abast tota la informació sobre la seva estructura. Podeu consultar l'organigrama complet, on trobareu ordenades jeràrquicament les diferents unitats que l'integren, o bé obtenir una visió més resumida mitjançant l'apartat "Organismes", que ofereix la relació de direccions generals i entitats del Departament amb vincles a les pàgines web corresponents.

Si necessiteu la nostra ajuda, podeu adreçar-vos a la bústia de consultes i us atendrem al més aviat possible.

També us pot interessar la pàgina dedicada a les preguntes més freqüents relacionades amb els àmbits de competència del Departament de Cultura.