• Imprimeix

Organigrama

Responsable: Hble. Sra. Laura Borràs i Castanyer
Càrrec: consellera de Cultura
Adreça
La Rambla, 8 (Palau Marc)
Població
08002 Barcelona
Telèfon
93 316 27 00
Fax
93 316 27 01
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre

de dilluns a dijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Horari de matí (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat)
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.

La promoció, cooperació i difusió cultural.

El patrimoni cultural, arxius i museus.

Les indústries culturals, també aquelles que es fomentin a través dels mitjans de comunicació públics.

La cultura tradicional i popular catalana.

Els equipaments culturals.

La promoció i foment de la llengua catalana.

Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.