• Imprimeix

Organismes

Les direccions generals

D'una banda, hi ha la Direcció de Serveis, amb rang orgànic de direcció general, que exerceix les funcions d’administració, règim interior i gestió dels serveis comuns del Departament, sota la direcció de la Secretaria General.

D'altra banda, el Departament de Cultura s'estructura en quatre direccions generals, que són  les unitats directives fonamentals tant en l’actuació sectorial com en la prestació de serveis.

Serveis Territorials del Departament

El Departament de Cultura desplega al territori els Serveis Territorials de Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre.

Les entitats culturals

Hi ha un conjunt d'entitats culturals, de diferent naturalesa i estretament lligades al Departament de Cultura, que tenen el seu àmbit d'actuació en camps tan diversos com el patrimoni cultural, l’assessorament en el conjunt de la política cultural i el suport a la creació artística, la llengua i la literatura catalanes, les empreses culturals, la promoció de la cultura catalana a l'exterior, la difusió i el suport als projectes d’investigació i de promoció cultural dels centres i instituts d’estudis de parla catalana o les subvencions.

Consell Social de la Cultura

És un òrgan consultiu de participació de la societat civil i d'assessorament del Govern en matèria cultural, integrat pel president, una secretaria i una cinquantena de membres del món econòmic, social i associatiu. El Consell ha de vetllar perquè els diferents sectors socials i econòmics participin més intensament en l'anàlisi i el desplegament de la vida cultural i farà el seguiment del sector i de les iniciatives que el Govern impulsi en aquesta matèria.