• Imprimeix

Programes de recerca

Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya

L'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), com a programa específic destinat a la promoció de la recerca, la recuperació i la difusió del patrimoni etnològic català, ha convocat anualment des dels seus inicis l’any 1994 un conjunt de convocatòries d’investigació sobre el patrimoni etnològic de Catalunya, amb l’objectiu central de generar un fons patrimonial que vagi aplegant el màxim coneixement sobre la realitat, actual i passada, de la societat l catalana actual. L’IPEC parteix d’una perspectiva àmplia, actual i dinàmica de la cultura, que permeti conjugar la tradició heretada dels estudis de folklore i cultura popular amb les tendències actuals d’investigació de l’etnologia i, per extensió, de l’antropologia i les ciències socials en general.
Aquest fons forma part de l'Arxiu de Patrimoni Etnològic del Centre de Documentació de la DGCPAC, i està a disposició de consulta per a totes aquelles persones interessades en qualsevol àmbit de l’etnologia i la cultura popular catalana.
Entre els anys 2004 i 2010 l’IPEC, a més de les beques de recerca etnològica, va convocar anualment diferents programes de recerca en la modalitat de concurs públic, adreçades a entitats o institucions segons dues tipologies: programes de recerca Anàlisi i programes de recerca Documentació. Aquesta convocatòria ha anat adreçada especialment a entitats amb un compromís territorial i/o temàtic (museus, associacions culturals, centres d'estudis) que hagin tingut entre els seus objectius el coneixement del seu entorn mitjançant la realització de la recerca científica en l'àmbit de les ciències humanes i socials.

L’actual convocatòria de beques de recerca etnològica deriva de les convocatòries de treballs sobre cultura tradicional i popular catalana que, a partir de l’any 1985, establí el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional catalana, actualment Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.

En aquelles primeres convocatòries s’establiren tres modalitats de recerca:

 • Estudis genèrics d’etnologia i etnografia a partir d’elements de cultura popular.
 • Localització i inventari de fons etnogràfics d’interès museogràfic.
 • Treballs de recerca etnomusicològica, en el marc de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana.A partir de l’any 2005, les diferents modalitats de la convocatòria s’unificaren en una de sola, englobant els estudis genèrics, els inventaris i catalogacions de fons o col·leccions i la recerca etnomusicològica en una proposta de recerca en etnologia i antropologia adreçada a tots aquells investigadors/es amb una proposta concreta d’investigació en alguna zona del territori català a partir d’un enfocament dinàmic i actual dels processos socials i culturals que es pretenen analitzar. Cal considerar la convocatòria, doncs, com un impuls i un ajut a projectes de recerca que contemplin la dimensió de la recerca aplicada i la rendibilització social i cultural, des d’un punt de vista patrimonial i de desenvolupament social dels resultats empírics i teòrics de la investigació.

Les recerques, un cop finalitzades, passen a formar part de la Biblioteca del Centre de Documentació i, per tant, està disponible la seva consulta a través del portal de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG).

Foto: Pràctica del skate en una pista d’un parc de la ciutat de Barcelona, 2007.

Beques de recerca etnològica

Foto de Xavi Camino

Programes de recerca sobre el patrimoni etnològic que afronten de forma aprofundida i exhaustiva un objecte d'estudi concret sobre una temàtica vinculada a una zona geogràfica dins del territori de Catalunya, i impliquen la realització d’una etnografia aprofundida que reculli l’evolució social i cultural, i la seva realitat actual, de la temàtica estudiada.

Els treballs han d'incloure el treball de camp, el recull sistemàtic de dades i la documentació i catalogació d'aquestes dades segons els criteris definits per l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Els programes de recerca anàlisi han de finalitzar en una monografia destinada a l'anàlisi i la interpretació científica i pormenoritzada de les dades recollides.

Foto: Pancarta que reclama la consideració de patrimoni històric dels barris de cases barates de Barcelona. Barri del Bon Pastor, 2007.

Recerca anàlisi

Foto de Miquel Capdevila

Programes destinats exclusivament a la realització de la recerca necessària per a l'inventari i la catalogació de col·leccions o grups de béns culturals que formin part del patrimoni etnològic.
Els treballs han d'incloure el treball de camp, el recull sistemàtic de dades i la documentació i catalogació d'aquestes dades segons els criteris definits per l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya.

 

Foto: Celebració de la festa de falles a Taüll (Alta Ribagorça), 2008.

Recerca Documentació

Foto d'Oriol Riart

Tots els projectes de les diferents convocatòries es seleccionen segons els següents criteris:
 • La recerca aplicada, dirigida a la dinamització i que especifiqui la seva rendibilització social i cultural.
 • La vinculació temàtica i el compromís territorials de l'entitat promotora del programa de recerca.
 • La solvència acadèmica i tècnica de l'entitat i l'equip investigador que formula el projecte.
 • Les previsions de col·laboració entre entitats i universitats (assessories, establiment de programes de recerca conjunts, etc).
 • Perspectiva dinàmica de la cultura i de les transformacions culturals.
 • Perspectives innovadores, amb temàtiques o territoris poc treballats.
 • Coherència entre la hipòtesi de treball i la planificació metodològica.
 • Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural 
  Plaça de Salvador Seguí, 1-9 (Edifici Filmoteca)
  08001 Barcelona
  Tel: 935 547 416

  A/e: observatori.cultura@gencat.cat

   

  Data d'actualització:  21.02.2018