• Imprimeix

Inventari del Patrimoni Etnològic

ipec

L'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), com a programa destinat a la promoció de la recerca, la recuperació i la difusió del patrimoni etnològic català, ha convocat des dels seus inicis l’any 1994 un conjunt de convocatòries d’investigació sobre el patrimoni etnològic de Catalunya. En el transcurs d’algunes d’aquestes recerques es van confeccionar fitxes d’elements de patrimoni etnològic que fan part del patrimoni cultural català en general. Aquestes fitxes contenen informacions detallades de béns mobles, immobles i d’elements immaterials, com ara la localització, la descripció, la història, la cronologia, l’estat de conservació o pervivència actual, etc. En alguns casos també hi ha dades relatives als informants que van aportar informació per a la confecció d’algunes de les fitxes. 

Si observeu alguna dada errònia o obsoleta, poseu-vos en contacte amb nosaltres: observatori.cultura@gencat.cat 

 

Per la seva pròpia naturalesa, el patrimoni etnològic és inabastable. Les fitxes d’elements de patrimoni etnològic que trobareu a continuació s’han anat creant al llarg dels més de 20 anys de recerques del programa de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya i com a resultat d’altres becades per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. Atès que totes s’han desenvolupat a iniciativa de projectes proposats per persones i equips dels diferents territoris del país, la seva distribució pot ser irregular.  Això significa que trobareu fitxes d’elements de temàtiques concretes associats a determinats territoris no pas perquè en siguin exclusius, sinó perquè allà s’hi ha realitzat recerques sobre la temàtica en qüestió. La base de dades inclou també les construccions de pedra seca inventariades a la Wikipedra i fitxes d’elements inventariats en el marc dels ajuts de l’Institut Ramon Muntaner. Finalment, també hi trobareu fitxes resultat d’iniciatives diverses: l’inventari de gegants centenaris, inventaris de béns mobles relatius a immobles declarats BCIN en la categoria de zona d’interès etnològic, així com els elements reconeguts a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, els quals han de fer part sempre d’un inventari nacional com aquest.

Els punts sobre el mapa indiquen les poblacions o comarques on hi ha elements immaterials del nostre patrimoni cultural inventariats en el marc de diferents recerques realitzades fins a l’actualitat, cadascuna identificada amb un color diferent. Fent clic damunt dels punts hi trobareu informació de l’element o elements inventariats. En aquells indrets on només s’hi ha documentat un element, el quadre emergent fa esment a aquell bé immaterial. Als indrets on s’hi han documentat diversos elements, el quadre emergent proporciona informació genèrica del tipus de béns inventariats. Si voleu conèixer el detall d’aquests elements o bé trobeu alguna informació errònia, adreceu-vos a ipec.cultura@gencat.cat

 

 

 

 

Els punts del mapa següent situen sobre el territori la ubicació de les col·leccions o conjunts de béns mobles inventariats en el marc de les recerques de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Clicant sobre el punt, trobareu informació sobre els elements inventariats, la recerca de la qual formen part i, en alguns casos, enllaços d'interès.
Si voleu conèixer el detall d'aquestes col·leccions o conjunts, o bé trobeu alguna informació errònia, adreceu-vos a ipec.cultura@gencat.cat.

 

 

 

 

En aquest mapa hi apareixen projectats els punts exactes d’ubicació de tota mena de construccions inventariades des de 1993 en el marc de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. La seva distribució és desigual atès que la seva identificació es va fer en períodes diferents i a proposta de persones i equips de recerca d’arreu del país que investigaven temes concrets en àrees territorials delimitades. Si observeu alguna errada en la ubicació, o si teniu coneixement que alguna d’aquestes construccions ja no existeix, ho podeu comunicar mitjançant un missatge a ipec.cultura@gencat.cat.

 

Data d'actualització:  08.08.2018