• Imprimeix

Inventari del Patrimoni Etnològic

ipec

L'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), com a programa destinat a la promoció de la recerca, la recuperació i la difusió del patrimoni etnològic català, ha convocat des dels seus inicis l’any 1994 un conjunt de convocatòries d’investigació sobre el patrimoni etnològic de Catalunya. En el transcurs d’algunes d’aquestes recerques es van confeccionar fitxes d’elements de patrimoni etnològic que fan part del patrimoni cultural català en general. Aquestes fitxes contenen informacions detallades de béns mobles, immobles i d’elements immaterials, com ara la localització, la descripció, la història, la cronologia, l’estat de conservació o pervivència actual, etc. En alguns casos també hi ha dades relatives als informants que van aportar informació per a la confecció d’algunes de les fitxes. 

Si observeu alguna dada errònia o obsoleta, poseu-vos en contacte amb nosaltres: observatori.cultura@gencat.cat 

 

Els punts sobre el mapa indiquen les poblacions o comarques on hi ha elements immaterials del nostre patrimoni cultural inventariats en el marc de diferents recerques realitzades fins a l’actualitat, cadascuna identificada amb un color diferent. Fent clic damunt dels punts hi trobareu informació de l’element o elements inventariats. En aquells indrets on només s’hi ha documentat un element, el quadre emergent fa esment a aquell bé immaterial. Als indrets on s’hi han documentat diversos elements, el quadre emergent proporciona informació genèrica del tipus de béns inventariats. Si voleu conèixer el detall d’aquests elements o bé trobeu alguna informació errònia, adreceu-vos a ipec.cultura@gencat.cat

 

 

 

 

Els punts del mapa següent situen sobre el territori la ubicació de les col·leccions o conjunts de béns mobles inventariats en el marc de les recerques de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Clicant sobre el punt, trobareu informació sobre els elements inventariats, la recerca de la qual formen part i, en alguns casos, enllaços d'interès.
Si voleu conèixer el detall d'aquestes col·leccions o conjunts, o bé trobeu alguna informació errònia, adreceu-vos a ipec.cultura@gencat.cat.

 

 

 

 

En aquest mapa hi apareixen projectats els punts exactes d’ubicació de tota mena de construccions inventariades des de 1993 en el marc de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. La seva distribució és desigual atès que la seva identificació es va fer en períodes diferents i a proposta de persones i equips de recerca d’arreu del país que investigaven temes concrets en àrees territorials delimitades. Si observeu alguna errada en la ubicació, o si teniu coneixement que alguna d’aquestes construccions ja no existeix, ho podeu comunicar mitjançant un missatge a ipec.cultura@gencat.cat.

 

Data d'actualització:  19.03.2018