• Imprimeix

Correfocs

Correfocs i d’altres manifestacions festives de caràcter religiós, cultural o tradicional amb ús de pirotècnia

Imatge: Manuel Moya González

La Transposició de la Directiva europea de productes pirotècnics va resultar en l’aprovació del Reial decret 563/2010, de 7 de maig , pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria. Per tal de preservar les manifestacions festives amb ús de pirotècnia, el reglament incorpora una Instrucció Tècnica Complementària (la ITC 18)  que regula l'autorització de manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals, la utilització dels artificis pirotècnics per persones pertanyents a algun grup de consumidors reconegut com a experts i permet, entre d’altres mesures, que no siguin aplicables a determinades manifestacions festives les limitacions d’ús dels articles pirotècnics establertes amb caràcter general, com ara les relatives a les edats mínimes i les distàncies de seguretat.
Per tal que sigui aplicable el que disposa la ITC 18  a una manifestació festiva amb ús de pirotècnia, cal que es compleixin dues circumstàncies:

  • Que estigui reconegut el seu caràcter religiós, cultural o tradicional. A Catalunya, aquest reconeixement s’ha efectuat mitjançant la Resolució CMC/3659/2010, de 3 de novembre  que reconeix d'ofici:
    1. el caràcter religiós, cultural o tradicional dels "correfocs" o "cercaviles de foc"
    2. les festes o elements festius amb ús de pirotècnia que constin inscrits al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.
  • Que les persones que realitzin l’activitat hagin rebut la formació i estiguin degudament acreditades com a consumidors reconeguts com a experts. 
Data d'actualització:  11.02.2016