• Imprimeix

Correfocs

Correfocs i d’altres manifestacions festives de caràcter religiós, cultural o tradicional amb ús de pirotècnia

Imatge: Manuel Moya González

La Transposició de la Directiva europea de productes pirotècnics va resultar en l’aprovació del Reial decret 563/2010, de 7 de maig , pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria. Per tal de preservar les manifestacions festives amb ús de pirotècnia, el reglament incorpora una Instrucció Tècnica Complementària (la ITC 18)  que regula l'autorització de manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals, la utilització dels artificis pirotècnics per persones pertanyents a algun grup de consumidors reconegut com a experts i permet, entre d’altres mesures, que no siguin aplicables a determinades manifestacions festives les limitacions d’ús dels articles pirotècnics establertes amb caràcter general, com ara les relatives a les edats mínimes i les distàncies de seguretat.
Per tal que sigui aplicable el que disposa la ITC 18  a una manifestació festiva amb ús de pirotècnia, cal que es compleixin dues circumstàncies:

  • Que estigui reconegut el seu caràcter religiós, cultural o tradicional. A Catalunya, aquest reconeixement s’ha efectuat mitjançant la Resolució CMC/3659/2010, de 3 de novembre  que reconeix d'ofici:
    1. el caràcter religiós, cultural o tradicional dels "correfocs" o "cercaviles de foc"
    2. les festes o elements festius amb ús de pirotècnia que constin inscrits al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.
  • Que les persones que realitzin l’activitat hagin rebut la formació i estiguin degudament acreditades com a consumidors reconeguts com a experts. 
Base de dades del Foc

Accés a l'aplicació

Avís

Durant els mes d'agost les validacions de les formacions es realitzaran un cop per setmana. Us recomanem que ho tingueu en compte per preveure amb temps suficient qualsevol validació que necessiteu.

Si teniu algun problema que no pugui esperar al setembre us podeu posar en contacte amb nosaltres. 

Data d'actualització:  11.02.2016