• Imprimeix

RGCRE Formació i acreditació

 

ATENCIÓ: L'aplicació per a gestionar els RGCRE i els CRE ha canviat d'URL. L'adreça correcta és https://foc.cultura.gencat.cat

 

Durada: La formació dels RGCRE té una durada de 20 hores, 10 de les quals són presencials i 10 virtuals. Les hores de formació presencial s’imparteixen en una sola jornada, generalment en dissabte.

Formalització de sol·licituds: Cal adreçar la sol•licitud la federació (bestiari o diables) a la qual estigui inscrita l’entitat a la qual pertanyen els aspirants a la formació

Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya: http://bestiari.cat/
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya: http://diables.cat

Acreditació: Una vegada superada la formació, la Delegació del Govern a Catalunya emetrà l’acreditació –a títol individual per a cada RGCRE-  i la farà arribar a les colles a través de les federacions de grups de foc.

Alta al Registre de membres actius de les colles de foc: La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals incorporarà a la base de dades de l’aplicació Festa foc i pirotècnia les dades dels RGCRE que hagin superat la formació, així com també les dades de les Entitats i colles a les quals pertanyin. Els RGCRE hauran de verificar la correcció d’aquestes dades i al seu moment introduir en l’aplicació les formacions de CRE que realitzin i les dades de les persones membres de les colles que superin aquestes formacions Podeu enllaçar amb una demostració virtual de la base de dades de l'aplicació Festa foc i pirotècnia

Programa i materials en línia per la la formació dels RGCRE:

1. Composició, propietats i coneixements generals dels artificis pirotècnics

  1.1 Composició i propietats bàsiques dels diferents tipus d'artefactes pirotècnics
  1.2 La pirotècnia i els seus usos a la festa
  1.3 Tipologies dels actes de foc

 

2. Coneixements de la legislació sobre manifestacions festives

  2.1 La Instrucció Tècnica Complementaria número 18. Principals qüestions a tenir en compte
 

2.2 La Instrucció Tècnica Complementaria número 18. BOE núm. 113 

BOE núm 267. La ITC-18 es troba a la pàg. 105860 i ss. del RD 989/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria.

  2.3 Normativa de seguretat aplicable en els correfocs o actes de foc
  2.4 El Decret 30/2015, de 3 de març, d'autoprotecció

 

3. Anàlisi de riscos i exemples d'incidents

  3.1 Gestió i anàlisi dels riscos dels grups de foc

 

4. Programa formatiu per als CRE

  4.1 Com transmetre la informació als CRE
  4.2 Continguts i recursos formatius
  4.3 Altres materials formatius: Organització de grups de foc, pautes en cas de ferides, seguretat, etc.

 

5. Altres

  5.1 El Registre de membres actius de les colles de foc i bestiari a Catalunya. Presentació abreujada
  5.2 La gestió del Registre de membres actius de les colles de foc i bestiari a Catalunya. Presentació integra
  5.3 Model de prova tipus test

 

Data d'actualització:  08.06.2017