• Imprimeix

RGCRE Formació i acreditació

A continuació trobareu informació i documentació útil sobre la formació i acreditació dels Responsables de Grups Reconeguts com a Experts (RGCRE).

Podeu accedir a l'aplicació des de l'enllaç de la dreta.

 

Base de dades del Foc

Accés a l'aplicació

Durada: La formació dels RGCRE té una durada de 20 hores, 10 de les quals són presencials i 10 virtuals. Les hores de formació presencial s’imparteixen en una sola jornada, generalment en dissabte.

Formalització de sol·licituds: Cal adreçar la sol·licitud la federació (bestiari o diables) a la qual estigui inscrita l’entitat a la qual pertanyen els aspirants a la formació

Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya: http://bestiari.cat/
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya: http://diables.cat

Acreditació: Una vegada superada la formació, la Delegació del Govern a Catalunya emetrà l’acreditació –a títol individual per a cada RGCRE-  i la farà arribar a les colles a través de les federacions de grups de foc.

Alta al Registre de membres actius de les colles de foc: La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural incorporarà a la base de dades de l’aplicació Festa foc i pirotècnia les dades dels RGCRE que hagin superat la formació, així com també les dades de les Entitats i colles a les quals pertanyin. Els RGCRE hauran de verificar la correcció d’aquestes dades i al seu moment introduir en l’aplicació les formacions de CRE que realitzin i les dades de les persones membres de les colles que superin aquestes formacions Podeu enllaçar amb una demostració virtual de la base de dades de l'aplicació Festa foc i pirotècnia

Programa i materials en línia per la la formació dels RGCRE:

1. Composició, propietats i coneixements generals dels artificis pirotècnics

1.1 Composició i propietats bàsiques dels diferents tipus d'artefactes pirotècnics
1.2 La pirotècnia i els seus usos a la festa
1.3 Tipologies dels actes de foc

 

2. Coneixements de la legislació sobre manifestacions festives

2.1 La Instrucció Tècnica Complementaria número 18. Principals qüestions a tenir en compte

2.2 La Instrucció Tècnica Complementaria número 18. BOE núm. 113 

BOE núm 267. La ITC-18 es troba a la pàg. 105860 i ss. del RD 989/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria.

2.3 Normativa de seguretat aplicable en els correfocs o actes de foc
2.4 El Decret 30/2015, de 3 de març, d'autoprotecció

 

3. Anàlisi de riscos i exemples d'incidents

3.1 Gestió i anàlisi dels riscos dels grups de foc

 

4. Programa formatiu per als CRE

4.1 Com transmetre la informació als CRE

 

5. Altres

5.1 El Registre de membres actius de les colles de foc i bestiari a Catalunya. Presentació abreujada
5.2 La gestió del Registre de membres actius de les colles de foc i bestiari a Catalunya. Presentació integra
5.3 Model de prova tipus test

 

Data d'actualització:  16.04.2018