• Imprimeix

Gestió de la cultura popular

Formació tècnica

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya és conscient del valor cultural, social i econòmic de les activitats i esdeveniments vinculades a la cultura popular. Altrament, el Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura, atorga a la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals noves funcions en matèria d’acció territorial i cooperació cultural amb l’Administració local en aquells àmbits no assignats a cap altra Direcció General. En aquest context, la Direcció General implementa diferents models de jornades formatives especialitzades amb l’objectiu de facilitar als diferents agents públics i privats del sector instruments i eines per a una millor gestió de l’activitat festiva i associativa.

Des de l'any 2010 s'organitzen , anualment, jornades formatives especialitzades. Podeu consultar la documentació de les ponències presentades des de l'enllaç  Jornades anteriors

Per a consultes i informació: formacio.correu@gencat.cat 

Xarxes d'esdeveniments culturals. Per què? Com s'estructuren? Com es gestionen?

Barcelona, 16 de maig de 2017.

L'objectiu de la Jornada és donar a conèixer models i estratègies de treball en xarxa i analitzar-ne el funcionament  amb l'objectiu de potenciar les xarxes existents i oferir recursos per a l'impuls del  treball col·laboratiu en la planificació, gestió, comunicació i visibilització de projectes culturals.

 

Data d'actualització:  19.04.2017