Unitat 5

 • Objectius:
  · Escoltar amb atenció les audicions proposades.
  · Reconèixer el so de la banda de música.
  · Reconèixer el so característic de les famílies instrumentals que integren la banda.
 • Continguts:
  · Escolta i reconeixement del so de la banda de música en els seus contextos (festes populars, cercaviles, processons i concerts).
  · Escolta i reconeixement del so de les famílies instrumentals que integren la banda de música (percussió, vent-fusta i vent-metall).
  · Reconeixement de dues maneres de produir so: bufar i percudir.
  · Resposta corporal a diversos estímuls sonors.
  · Participació i respecte en les activitats de moviment.
  · Reconeixement de l’estructura d’una peça, ja sigui a partir dels temes melòdics o de la sonoritat de les diferents famílies.
  · Escolta atenta al llarg de les audicions.

 

En aquest apartat hi trobareu els dibuixos d’instruments i agrupacions –sols o en el seu context-, partitures i musicogrames que pertanyen a aquesta unitat.

Els fragments musicals són objecte de citació d’acord amb l’artícle 32 de la Llei de propietat intel·lectual, per a ús exclusiu amb finalitat docent. Els CD formen part indestriable del projecte Requetetxec. Descobrim els instruments i grups instrumentals dels Països Catalans, i no se n’autoritza l’ús independent.

Data d'actualització:  21.11.2011