Recull de documentació

Gestió de la festa

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya és conscient del valor cultural, etnològic, social i econòmic de les activitats i esdeveniments vinculades a la cultura popular. Altrament, el Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura, atorga a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural noves funcions en matèria d’acció territorial i cooperació cultural amb l’Administració local en aquells àmbits no assignats a cap altra Direcció General.
En aquest context, la Direcció General implementa diferents models de jornades formatives especialitzades amb l’objectiu de facilitar als diferents agents públics i privats del sector instruments i eines per a una millor gestió de l’activitat festiva i associativa.

La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural ofereix als tècnics municipals de cultura instruments per a una millor gestió i organització de la cultura popular i festiva.

Des de l'any 2010 s'organitzen, anualment, jornades formatives especialitzades. En aquesta pàgina podeu consultar tota la documentació de les ponències presentades.

Manresa, 6 d'octubre de 2018
Llotja Professional de Fira Mediterrània de Manresa
(Museu de la Tècnica)


Propiciar intercanvis culturals de qualitat fora de Catalunya és una responsabilitat dels poders públics. Aquesta és la reflexió que donà peu a aquesta jornada, que es va adreçar a un públic ampli i obert, i en la qual es va dialogar amb programadors, administració pública i entitats.

 

Ponències i materials:

Programa de la jornada
Olga Brea (Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural): Ajuts per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana
Experiències d’internacionalització
Oriol PADRÓSocietat Coral Amics de la Unió. Projecció internacional
La xarxa de casals catalans a l’exterior
Jordi Gairin (Centre Català de Luxemburg): La Catalunya exterior
Mayte Duarte i Helena CardúsAmerican Institute for Catalan Studies de Houston
Estel LlansanaCasal Català de Tolosa de Llenguadoc

 

 

Internacionalització de la cultura popular i tradicional

Barcelona, 31 de maig de 2018
Facultat de Geografia i Història de la UB

A partir de les celebracions musulmanes, la Jornada va reflexionar a propòsit d’identitats culturals, diversitat i processos de patrimonialització en la societat catalana, intercultural i complexa, del segle XXI.

La jornada va estar adreçada a estudiants universitaris i antropòlegs; tècnics municipals de cultura, gestors culturals i professionals que treballen en l'àmbit de la diversitat social i cultural; col·lectius musulmans, etc.

 

Ponències i materials:

Alberto López Bargados (professor titular d’Antropologia Social a la Universitat de Barcelona): Conclusions i relatoria                                             
Olga Brea i Rafel Folch (tècniques de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural): Catalogació i inventari de festes populars
Mohamed Saïd Badaoui (portaveu de la Comunitat Musulmana de Reus): La celebració del Ramadà per la comunitat musulmana de Reus
Khalid Ghali (Coordinador de l’Oficina d’Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona): Minories religioses: identitats, acollida i pertinença
Maria-Àngels Roque (Directora de Cultures Mediterrànies i Societat Civil de l’Institut Europeu de la Mediterrània): Nits de Ramadà i altres experiències al llarg dels anys

 

Celebració de l’aixura

Celebració de l’aixura per la comunitat xiïta de Barcelona (2008).

Informació relacionada

Barcelona, 15 de març de 2018

L'objectiu de la Jornada fou obrir una reflexió sobre el consum/abús de drogues i altres situacions associades, com pot ser la violència de gènere, en contextos i escenaris festius.


Programa de la Jornada

 

Audiovisuals de la Jornada: 

Ponències de Joan Colom, Xavier Salvadó i Ana Burgos

Aclariment: Al torn de preguntes, Xavier Salvadó respon una qüestió sobre la possibilitat de substituir vigilants de seguretat. La resposta és afirmativa, sempre que la vigilància de l’esdeveniment quedi garantida per la Policia Local i aquesta substitució sigui comunicada degudament. Atès que la Jornada incidia en actes i esdeveniments  organitzats per institucions locals, i per tal d’extrapolar l’abast de la consulta, el ponent i els convocants de la Jornada volen precisar que aquesta resposta ateny només aquells esdeveniments en què l’organitzador és l’ajuntament.

Taula d’experiències i debat

Ponències i materials:

1  Joan Colom: Alcohol i festa: una relació impossible?
1.1       ASPCAT. Programes i recursos de l'àmbit de l'oci nocturn
2  Ana Burgos: Consum de drogues, gènere i rols en contextos d'oci nocturn. Propostes d'intervenció
 2.1       Observatori Noctàmbul@s. Informes
 2.2       El sexisme també surt de festa
 3  Xavier Salvadó: Revetlles i seguretat, una visió general 
3.1        Mossos d'Esquadra. Consells de seguretat (Per a revetlles, festes de Carnestoltes. Altres)
 Anna Manique i Blai Marginedas:Nits de Qualitat a Torelló
 4.1       Anna Manrique: Nits de Qualitat a Torelló
 4.2       Blai Marginedas: El Carnaval de Terra Endins de Torelló
4.3       Lloc web del Carnaval de Terra Endins de Torelló
4.4       Estudi d'impacte del Carnaval de Terra Endins de Torelló
5  Sílvia Basas: Energy Control. Visió sobre l'ús recreatiu de les drogues i orientació a la reducció de riscos
5.1       Energy Control. Bones pràctiques en l'àmbit de la joventut
6  Alba Galan: Les Santes, festa segura
6.1       Les Santes. Festa Major de Mataró
7  Àngel Hom: El consum en l'oci a Vilafranca del Penedès:Infonit i Carnaval

Barcelona, 16 de maig de 2017

L'objectiu de la Jornada va ser donar a conèixer models i estratègies de treball en xarxa i analitzar-ne el funcionament  per tal de potenciar les xarxes existents i oferir recursos per a l'impuls del  treball col·laboratiu en la planificació, gestió, comunicació i visibilització de projectes culturals.

 

Xarxes d'esdeveniments culturals. Per què? Com s'estructuren? Com es gestionen?
El treball en xarxa: tipologies i reptes de gestió

Ponència a càrrec de Lluís Bonet.

Bibliografia sumària

Durant els mesos de novembre i desembre de 2016, la DGCPAC va organitzar, en col·laboració amb els Serveis Territorials del Departament de Cultura, 6 sessions informatives (a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Vic i Tortosa) sobre la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L’objectiu de les jornades va ser donar a conèixer a les entitats culturals quines novetats i obligacions introduïa aquesta norma en la seva relació amb les administracions públiques i com les poden complir. Les sessions van estar conduïdes per Roger Santiago, gestor expert en el sector associatiu, que va explicar quins passos han de seguir les entitats per aconseguir el certificat digital que permet efectuar tràmits amb Hisenda i la resta d’administracions. La presentació adjunta conté les principals informacions que es van transmetre en aquestes jornades.

 

Documentació de la jornada

Granollers, 24 de novembre de 2016

La jornada es va convocar per discutir i reflexionar sobre aspectes de gestió dels equipaments associatius vinculats a la interpretació de la festa i el patrimoni immaterial, la seva viabilitat i la seva interacció amb l’entorn.

 

Manresa, 7 d'octubre de 2016.

L’objectiu de la jornada era facilitar als diferents agents públics i privats del sector instruments i eines per a una millor gestió de l’activitat festiva i associativa, en concret donant a conèixer la normativa en matèria d’obligacions de les juntes directives i d’assegurances de les entitats i de les activitats que desenvolupen.

Aquesta jornada va ser organitzada conjuntament amb Fira Mediterrània de Manresa i es celebrà a la LLotja Professional de la Fira.

Barcelona, 9 de juny de 2016.

A partir de la premissa que la cultura demana d’uns recursos públics adequats, és important també preguntar-se per altres vies de finançament: micromecenatge i fórmules de finançament col·lectiu, mecenatge, col·laboració entre projectes culturals i empreses...

El tercer sector cultural té la seva pròpia idiosincràsia: a vegades, la recerca d'altres vies d'ingressos comporta l'adequació d'objectius a lògiques de mercat que no sempre són consubstancials als moviments associatius de l'àmbit de la cultura.

Com posar en valor l’activitat associativa? Cal posar l’èmfasi en el retorn social de les activitats culturals? En la creació de capital social? La localització territorial, quins avantatges ens proporciona? Aquestes són algunes de les qüestions que es van debatre al llarg de la jornada.

Documentació de la jornada

Barcelona, 22 de gener de 2016.

 

Amb la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial (PCI) aprovada per la UNESCO el 2003 aquest àmbit del patrimoni ha adquirit protagonisme en les polítiques públiques i, alhora, ha generat un seguit d'expectatives i iniciatives de dinamització, de patrimonialització i de recerca. La gestió d'aquest patrimoni activa actors públics així com agrupacions culturals i empresarials.

Som cultura popular. Més enllà de la festa es va plantejar com una Jornada formativa sobre gestió de cultura popular adreçada prioritàriament a tècnics municipals de cultura.  Es va reflexionar i debatre sobre el PCI a partir de tres eixos:

 • Què entenem per PCI i en quins àmbits es manifesta,
 • Com coordinar equips de gestió d’equipaments culturals en l’àmbit del PCI,
 • Conèixer els processos de promoció cultural i turística que incideixen en el PCI en un procés de diàleg entre allò local i allò global.

 

La Jornada formativa Som Cultura Popular. Més enllà de la festa es va celebrar durant la Mostra Som Cultura Popular. Mostra del Patrimoni Immaterial a Barcelona, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona.

Documentació de la jornada

Barcelona, 11 de novembre de 2015.

Jornada co-organitzada entre la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i el CoNCA. Consell Nacional de la Cultura i les Arts. Adreçada de manera preferent a tècnics municipals de cultura i gestors culturals.


Des de l’any 2012, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) i la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural (DGCPAC) han impulsat diversos estudis amb l’objectiu de mesurar els impactes d’esdeveniments culturals, especialment pel que fa a activitats vinculades amb la cultura popular. Un cop acabats aquests treballs, es proposà la celebració d’aquesta jornada amb un doble objectiu: difondre i millorar el coneixement sobre les metodologies emprades en l’elaboració d’aquests estudis, i generar reflexió i debat des de diferents disciplines científiques sobre la utilitat i les implicacions que té el mesurament de l’impacte dels esdeveniments culturals. El programa va presentar tres ponències i una taula de debat amb especialistes procedents de diferents disciplines.

Relació de les ponències presentades:

 • Metodologia i resultats dels estudis d'impacte econòmic
 • Metodologies d'impacte i retorn social de les activitats culturals
 • Metodologia i resultats de l'estudi del capital social de les activitats culturals

 

Com a preàmbul de la celebració del DASC2015,  Dia de l'Associacionisme Cultural a Catalunya el 4 de juny, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural ha organitzat enguany un cicle de jornades sobre Cultura Popular i Associacionisme adreçades a gestors i membres d’associacions culturals, i també a tothom que estigui interessat en el món de l’associacionisme:

 • L’associacionisme cultural: la construcció d’una societat solidària i lliure, 7 de maig.
 • L’organització d’espectacles públics: llei d’espectacles i plans d’autoprotecció, el 14 de maig.
 • Un nou marc fiscal per a les entitats culturals, el 21 de maig. 

 

Taula rodona al Teatre de Sarrià

Taula rodona al Teatre de Sarrià

Documentació de la jornada

Al llarg de 2015 la DGCPAC ha implementat un seguit de sessions informatives arreu de Catalunya, en col·laboració amb diferents federacions de l'àmbit de l'associacionisme i la cultura popular, per informar de les obligacions que deriven de la reforma fiscal i l'entrada en vigor dels objectius de transparència. Per a major informació, consulteu les vostres respectives federacions. Aquestes sessions se sumen a les 24 que desplega la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària arreu de Catalunya i a les que impulsen diferents institucions, com el cas de Torre Jussana a la ciutat de Barcelona.

La reforma fiscal incideix en la gestió i la fiscalitat de les entitats sense afany de lucre. L'obligatorietat de presentar la declaració informativa amb tercers (el model 347) i l'Impost sobre Societats són dues de les principals novetats. Aquesta reforma fiscal es fonamenta en dues modificacions legislatives aprovades pel Govern de l'Estat: 

 • El Reial Decret 828/2013, publicat al BOE Núm. 257, de 26 d'octubre de 2013, que introdueix les novetats vigents pel que fa al Model 347
 • La reforma aprovada el 27 de novembre de 2014 que va ser publicada al BOE Núm. 288, de 28 de novembre de 2014, que es desenvolupa mitjançant les tres lleis: Llei 26/2014, que modifica la Llei 35/2006 de l’IRPF, Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats i la Llei 28/2014, que modifica la Llei de l’IVA

Alhora, l'aprovació de les lleis, estatal i autonòmica, de transparència obliga determinades associacions (a grans trets, les que reben subvencions o ajuts públics de més de 5.000€  l’any i que suposin el 40% dels seus ingressos anuals) a la publicitat activa.

Pel que fa a l’Impost sobre Societats hi ha hagut novetats significatives arrel de la publicació del Reial Decret-Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, que ha posat un topall a les entitats sense finalitat de lucre obligades a presentar-lo. En línies generals, en queden exemptes les entitats que compleixin tots tres requisits:

1.   Pressupost d’ingressos total inferior a 75.000€ 

2.   Ingressos per rendes no exemptes inferiors a 2.000€

3.   Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció

A continuació alguns aclariments:

 • Els ingressos exempts corresponen a les quotes de soci, subvencions i donacions. 
 • Els ingressos per rendes no exemptes sotmesos a retenció són aquells que provenen del rendiment del patrimoni, fonamentalment arrendaments i interessos bancaris. Se’n poden tenir fins a 2.000€ sense estar obligat a tributar.
 • Són ingressos no exempts no subjectes a retenció tota prestació de serveis que tingui una contrapartida econòmica. En conseqüència, qualsevol ingrés (sigui de la quantitat que sigui) en aquest concepte genera l’obligació de presentar l'impost. Alguns exemples: actuació (d’una colla castellera, d’un esbart, etc.), vendes (d’entrades per a un espectacle, marxandatge, etc.); ingressos per realització de tallers i cursos, o qualsevol altre tipus de contraprestacions econòmiques. 

 

Per tant, segueix la subjecció a l’Impost sobre Societats per a entitats que obtenen ingressos provinents de la venda d’algun bé o de la prestació d’algun servei, com ja passava amb la llei anterior. 

Són moltes les preguntes i inquietuds que sorgeixen amb la implementació de la reforma fiscal, cosa que ha motivat l’aparició de diferents mecanismes de consulta. Us facilitem l'enllaç a alguns d'aquests recursos:

 

La DGCPAiAC posa a l’abast de les entitats i persones interessades els materials de les jornades així com altres enllaços d'interès agrupats en els següents blocs temàtics:

 1. El model 347
 2. El certificat digital, necessari per a la tramitació del model 347
 3. Dissolució d’entitats
 4. L'impost sobre Societats
 5. Transparència
 6. IVA i IRPF
 7. Recull legislatiu sumari.
 
Jornada a Tàrrega. Foto: Federació d'Ateneus de Catalunya

Jornada celebrada a Tàrrega. Foto: Federació d'Ateneus de Catalunya

Documentació de la jornada

Banyoles, 18 de juliol

Festa, foc i autoprotecció: correfocs i castells de foc va configurar el contingut de la Jornada sobre gestió de cultura popular celebrada a Banyoles. L'objectiu de les Jornades sobre gestió de cultura popular és aprofundir i compartir coneixements tècnics i experiències per tal de millorar la gestió de la festa des de diferents vessants: dimensió econòmica de l'activitat festiva, normativa, finançament, difusió...

La jornada ha estat adreçada preferentment a tècnics municipals de cultura i ha tractat els següents temes:

- Tipologies d’actes de foc
- Els PAU, instruments de protecció civil.
- Catàleg d’activitats festives obligades a adoptar mesures d’autoprotecció
- Llicències i permisos municipals (la ITC-18, el Reglament 112/2010, altres)
- El rol de l’ajuntament: instruments i mitjans mínims d’autoprotecció
- L’elaboració d’un PAU per a actes de foc
- Taula rodona amb els ponents i torn obert de paraules.
 

Aquesta jornada ha estat organitzada conjuntament amb la Direcció General de Protecció Civil i la col·laboració amb la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya.

Cervera, 13 de juny.
Granollers, 9 d'octubre
Vilafranca del Penedès, 21 de novembre.

Aquestes jornades van servir per aprofundir i compartir coneixements tècnics i experiències per tal de millorar la gestió de la festa. La formació es centrà en tres grans àmbits:

. Festa, economia i cohesió social
. Gestió i normativa
. Finançament, difusió i promoció

Abasta continguts com seguretat i medi ambient en festes i activitats de lleure, contractació, nous models de finançament, impacte econòmic de les activitats culturals, màrqueting i comunicació d’esdeveniments culturals, etc.

Museu d’Història de Catalunya, 31 de maig de 2012. 

Jornada formativa de cinc hores organitzada per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i l’Associació Professional de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya. La jornada es plantejà per estudiar l’aplicació de la Llei de regulació administrativa dels Espectacles públics i les Activitats recreatives (11/2009), el Reglament que la desenvolupa (Decret 112/2010), el Decret de Plans d’Autoprotecció (Decret 82/2010) i la figura dels Plans Especials Municipals com a eines d’autoprotecció aplicades a l’activitat festiva i a altres elements de la cultura popular i tradicional.

Gestio de la festa

Documentació de la jornada

Manresa, sala d’actes de la Cambra de Comerç, 4 de novembre de 2011. 

Sessió informativa on es van tractar qüestions relatives a:
· Manifestacions festives amb pirotècnia
· Aspectes relatius a la seguretat en la festa i altres qüestions derivades de l’aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Reus, 28 d'abril de 2010.

Primera jornada tècnica que organitzava el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (actualment Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural) conjuntament amb la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i els ajuntaments de Granollers, Reus, i Vilafranca del Penedès.

La Festa Major constitueix el programa transversal més gran que es porta a terme en molts municipis. Les festes majors, a més de ser un element important identitari de les nostres poblacions, esdevenen una oportunitat única per a la integració de totes les comunitats que la viuen. L’objectiu de la Jornada, adreçada a regidors/es i tècnics/es de Cultura de tots els ajuntaments, era reflexionar, obrir debat i intercanviar experiències.

Una ponència marc i tres taules rodones al voltant de participació i festa, sentiment de pertinença i cohesió social i, models organitzatius van permetre situar el tema i afavorir la participació a partir del reconeixement de les diferents realitats i amb la voluntat de trobar noves perspectives de la festa.

Gestio de la festa

Documentació de la jornada

Data d'actualització:  23.10.2018