La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura organitza, en coordinació amb l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, activitats arreu del territori per dinamitzar el món de la recerca i del patrimoni etnològic catalans. La majoria d’aquestes activitats tenen un marcat caràcter territorial, amb l’objectiu d’atansar a la ciutadania en general i a les comunitats que han estat objecte d’estudi en particular els resultats dels processos de patrimonialització de la cultura popular catalana.

Data d'actualització:  25.07.2018

Totes les jornades, congressos i simposis