• Imprimeix

3es Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic

La Vall d'en Bas, del 8 al 10 de juny de 2017.
Can Trona - Centre de Cultura

 

Durant tres dies, una seixantena d’investigadors i actors d’arreu de Catalunya van donar-se cita a la Vall d’en Bas (Garrotxa). Es van exposar diversos models d’arreu de Catalunya per mostrar problemàtiques i casos de bones pràctiques de gestió de gestió del patrimoni immaterial en el marc dels espais naturals, des de diferents punts de vista: des de la societat civil, des de les agrupacions i des de les institucions públiques.

Les jornades estaven estructurades en quatre àmbits específics:

Àmbit 1. Gestió dels recursos naturals: tradició vs innovació. Els grans espais naturals no poden ser llegits sense contemplar-hi la petjada de l’acció humana. El paisatge natural i el cultural esdevenen indestriables l’un de l’altre. En aquest àmbit es van tractar experiències de gestió de grans espais naturals els quals, des d’aquesta perspectiva, desenvolupen iniciatives de coneixement i promoció de llurs patrimonis cultural i natural.

Àmbit 2. Els conservadors i generadors del paisatge. Natura i salut és un binomi celebrat des de temps immemorials. Darrerament hom hi ha afegit el concepte d’experiència, el qual posa èmfasi en la vivència única, personal i irrepetible que sentim les persones en entorns naturals. Ambdues estan connectades amb la idea de retorn a la natura i els seus efectes positius en la psique i l’esperit.

Àmbit 3. Natura, salut i experiència. El coneixement tradicional generat al voltant de l’explotació dels recursos naturals s’interpreta avui en clau econòmica i inspira pràctiques d’explotació sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Des d’aquesta perspectiva, l’activitat turística, el coneixement i l’economia locals troben noves formes de relació amb el territori i el paisatge locals.

Àmbit 4. Els processos de patrimonialització en l’àmbit natural. En l’àmbit rural, el paisatge natural es troba estretament vinculat a la història i la cultura pròpies de la zona, fet que dona peu a processos de patrimonialització impulsats per associacions i iniciatives locals. En aquest àmbit foren presentades experiències que posen en diàleg l’acció ciutadana i la dinamització sociocultural amb la defensa i revalorització dels patrimonis etnològic i natural.

Data d'actualització:  27.06.2018