• Imprimeix

1s Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic

La recerca: una eina per a la gestió del patrimoni etnològic

Primeres Jornades de Patrimoni Etnològic

Barcelona, 23 i 24 de març de 2001

El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, l’antecedent de l’actual Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, va fer l’any 2000 una aposta decidida per la recerca aplicada a través de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya i de l’Observatori per a la Recerca Etnològica. Aquesta recerca és la que tradicionalment han realitzat les entitats que treballen en la gestió del patrimoni etnològic i que es fa amb una clara orientació cap a l’acció social i cultural. Ens estem referint a aspectes com la interpretació, la difusió, la restitució, la conservació, la museografia, el desenvolupament local, turisme, rutes i itineraris, etc.

Aquestes jornades van iniciar una reflexió sobre la recerca etnològica que es feia -i encara es fa- al nostre país des de les entitats que gestionen el patrimoni etnològic. Es plantejava, principalment, quin era el paper que juga la recerca per a les entitats que treballen en la gestió del patrimoni etnològic; quins són els recursos que s’inverteixen en la investigació en relació a altres conceptes; qui realitza aquestes recerques: personal de l’entitat, voluntaris, investigadors contractats puntualment, mitjançant convenis amb la universitat...; quina és la participació dels antropòlegs universitaris en la recerca que promouen aquestes entitats; quines dinàmiques socials promouen o poden generar els processos de recerca.

Aquestes jornades posaven l’accent en la reivindicació de la recerca de qualitat com a eina de gestió del patrimoni etnològic en un moment en què moltes entitats, atenent a necessitats de desenvolupament local, de millora de la qualitat de vida de les seves comunitats o de dinamització cultural, es plantejaven intervencions cada cop més diverses i complexes en el terreny del patrimoni etnològic.

 

Ponències

Data d'actualització:  19.07.2017