• Imprimeix

2es Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic

Barcelona, 22 i 23 de novembre de 2010.

La protecció legal i efectiva del patrimoni etnològic català es troba en situacions diverses. A escala local, sovint es protegeixen elements d’aquesta mena sota altres epítets i amb fórmules diferents segons la població o zona. A escala nacional, les declaracions de béns culturals d’interès nacionals en la categoria de zona d’interès etnològic tot just acaben de començar a ser una realitat. Aquestes jornades, centrades en el patrimoni immoble, han permès, per una banda, esbossar un estat de la qüestió actualitzat, i per l’altra, conèixer experiències d’aquí i de més enllà de protecció i conservació del patrimoni etnològic. 

Ponències