La cultura popular i tradicional catalana és molt rica i diversa en manifestacions de tota mena. Aquesta realitat fa que moltes institucions, entitats i federacions de cultura popular tinguin exposicions de producció pròpia que moltes vegades tenen un ressò limitat per manca de mitjans per donar-les a conèixer més enllà del territori que els hi és més proper. La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, amb la voluntat d’optimitzar els recursos econòmics i humans esmerçats en la creació d’aquestes mostres  ha cregut oportú aplegar-les en un espai virtual comú i donar-les a conèixer a d’altres entitats que puguin estar interessades a exhibir-les.

Les exposicions que conté aquest catàleg estan disponibles per a totes aquelles entitats o institucions que vulguin deixar-les o bé acollir-les. Una vegada avaluats els aspectes tècnics i els requeriments expositius que es demanen, l’entitat sol·licitant caldrà que es posi en contacte amb l’entitat propietària de l’exposició per a concretar els detalls del seu préstec.

Formar part del catàleg

El catàleg està obert a totes les exposicions, la temàtica de les quals tracti qualsevol aspecte de la cultura popular i tradicional catalana, que siguin aptes per ser transportades i reinstal·lades en altres espais

Per tal de poder valorar si una exposició es pot incloure al catàleg hem preparat un formulari amb preguntes sobre les característiques de l’exposició. Si l'exposició s'inclou al catàleg, aquestes dades també ens serviran per sistematitzar la informació de la fitxa tècnica de cadascuna de les exposicions. Totes les entitats que tingui exposicions i les vulgui oferir cal que empleni el formulari.

Destaquem

Sol·licitud d'inclusió al catàleg

Accés al formulari

Data d'actualització:  16.05.2018