• Imprimeix

La Direcció General

D.G. Patrimoni Cultural

Us donem la benvinguda al web de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Un espai de comunicació a través del qual posem a l’abast tot allò referent a la nostra acció i compromís amb el patrimoni cultural i la ciutadania.

La Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni treballa en la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya. De la mà de diverses unitats i institucions vinculades, i en coordinació i col·laboració amb els Serveis Territorials del Departament, treballem en projectes i programes que busquen assolir aquests objectius.

Coneix la Direcció General del Patrimoni d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni

Treballar a favor del patrimoni en benefici de les persones és l’eix a l’entorn del qual s’articula l’acció de la direcció general. Un patrimoni cultural entès com a valor i identitat del país, i també com a motor de desenvolupament econòmic i social.

La nostra actuació se centra en el lideratge i la promoció de programes, projectes i activitats que tenen com a objectiu la protecció, conservació i millora del patrimoni, així com la investigació i la difusió, per tal d’incrementar encara més el seu valor d’actiu cultural i de font de coneixement per a la societat actual i per a les generacions futures.

Què entenem per patrimoni cultural?

El patrimoni cultural el formen el conjunt de béns i valors propis del nostre país. Es tracta d’un concepte viu i dinàmic, que evoluciona i s’enriqueix constantment. Inclou els béns culturals relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que, pel seu valor, mereixen una protecció especial, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i transmesos en les millors condicions a les generacions futures.