• Imprimeix

Geolocalització

Geoportal del Patrimoni Cultural

La documentació geogràfica del patrimoni cultural és una eina fonamental per protegir, gestionar i interpretar els béns culturals en relació al territori.

El Servei de Suport Tècnic i Inventari  té entre  les seves funcions la realització de la documentació geogràfica del patrimoni cultural per la qual cosa utilitza les  tecnologies de la informació geogràfica. Així, el conjunt dels edificis i jaciments inclosos als inventaris, protegits o no, es recullen en un Sistema d’Informació Geogràfica(SIG).

Un SIG és una base de dades amb elements georeferenciats que poden ser visualitzats i analitzats de forma multivariada i interactiva. Concep el paisatge de forma disgregada, com una sèrie de capes que poden ser sobreposades, transformades i representades d’una forma totalment dinàmica.

A banda de representar i situar els elements patrimonials, és una eina per a l’anàlisi i contextualització del patrimoni en el paisatge.  Permet establir una relació amb l’ús i transformació del sol urbà i rústic, l’avaluació del risc del patrimoni cultural. Així doncs, la seva influència i/o correcta realització sobrepassa l’estricte àmbit patrimonial, sent vital per l’expansió i renovació urbana, millora i creació d’infraestructures, creació d’espais públics, treballs agrícoles, erosió i degradació del sol, etc.

L’any 2005 es comença la implementació del SIG, connectant-lo als Inventaris primer, adequant els processos de treball i incorporant la informació existent després.  Passant per l’eGIPCI, una plataforma especialment dissenyada per a la consulta de les dades geogràfiques del patrimoni cultura, a través de la qual també s’accedeix a les dades dels diferents inventaris, i  que representa una gran evolució en la gestió del patrimoni. Avui, deu anys més  tard, amb més del 90% dels elements del patrimoni georeferenciats  i els seus polígons dibuixats ens disposem a començar una nova etapa amb la creació d’un geoportal.

El Geoportal del Patrimoni Cultural ofereix un sistema de navegació complert per tot el territori català, posant a disposició de l’usuari, informació visual completa i detallada sobre disciplines com l’arquitectura, l’arqueologia, la paleontologia, de forma fàcil i intuïtiva per tot tipus d’usuaris.

La funció principal d’aquest geoportal és la de publicar i difondre informació geogràfica relativa al patrimoni cultural. L’usuari pot navegar a través de la taula de continguts del portal per trobar la informació del seu interès, organitzada per temàtiques: monuments, jaciments arqueològics, jaciments paleontològics, etc.

Data d'actualització:  03.02.2017