• Imprimeix

Inventari del Patrimoni Cultural Català

L’Inventari del Patrimoni Cultural Català té com a finalitat la documentació i la recopilació sistemàtica, la investigació i la difusió de tots els béns que l’integren.

El Servei de Suport Tècnic i Inventari de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni elabora i efectua el manteniment de l’Inventari del Patrimoni Cultural en coordinació amb altres unitats de la Direcció General.

Els Inventaris del Patrimoni Immoble, arquitectònic i arqueològic s’inicien l’any 1982, un cop traspassades a la Generalitat de Catalunya les competències reconegudes en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (1979) i la posterior creació dels Serveis de Patrimoni Arquitectònic i Arqueologia.

La Llei 9/1993 de 30 de desembre, del patrimoni cultural català recull aquesta necessitat de realitzar els inventaris i els incorpora al marc legislatiu, consolidant-los de manera definitiva per primera vegada. Aquesta llei vetlla per l’elaboració i manteniment de l’Inventari, que ha de permetre l’estudi i la difusió de tots els béns que l’integren i garanteix l’accés dels ciutadans a les dades que conté, que són públiques.

Des de l’inici, l’Inventari s’ha anat perfilant fins a assolir una visió força completa del patrimoni d’arreu de Catalunya (29.798 edificis i 12.667 jaciments), encara que lluny de ser acabat, que no ho estaran mai, es multiplica. Perquè l’Inventari avança al mateix temps que la història i no deixa d’ampliar-se amb noves troballes.

Inclou les tres categories de protecció que estableix l’esmentada Llei 9/1993: els béns culturals d’interès nacional (BCIN), els catalogats o els béns culturals d’interès local (BCIL) i els restants béns que, tot i no haver estat objecte de declaració de BCIN ni de declaració BCIL reuneixen els valors descrits en l’article 1.

L’Inventari del Patrimoni Moble es realitza a partir de totes aquelles institucions que han de fer l’inventari de les seves pròpies col·leccions, arxius, biblioteques i museus,  que entreguen una còpia en el format i suport determinat pel Departament de Cultura.

Des del 2011 es treballa en un nou model d’Inventari únic, de gestió integrada, que permeti augmentar la coherència entre els Inventaris dels diferents béns del patrimoni cultural, sovint indissolubles.

 

Data d'actualització:  02.09.2015

Informació relacionada