• Imprimeix

Vocabularis

El Tesaurus d’Art i Arquitectura (TAA), és una eina terminològica utilitzada a escala mundial per fer accessibles l’arquitectura, l’art i les col·leccions culturals. El TAA és una traducció al català de la versió anglesa del Gety Research Institute. El format que presenta permet la consulta també de la terminologia en llengua anglesa i castellana. La implementació d’aquest sistema d’informació comprèn alhora aspectes organitzatius, la sistematització de processos i procediments, i la normalització de llenguatges terminològics.

 L’abast del TAA depassa els àmbits de l’art i l’arquitectura que li donen nom, ja que també inclou termes relacionats amb la cultura material, com ara les arts aplicades, l’arqueologia, materials d’arxiu i disciplines afins. Quant a la cronologia, cobreix des de l’antiguitat fins al present. En síntesi, s’hi recullen les condicions necessàries per descriure documents, arxius, fotografies, llibres i objectes culturals de qualsevol tipus. El respecte a les necessitats de les diferents institucions culturals i els diferents àmbits del patrimoni és essencial per al desenvolupament de l’eina. El TAA vol ser un vocabulari que evolucioni, creixi i canvií gràcies a les aportacions dels usuaris, sempre d’acord amb les directives del Getty Research Institute i les institucions que participen en els seus projectes. 

Data d'actualització:  02.09.2015