• Imprimeix

Arxius i Gestió Documental

Actualitat

Notícies vinculades al món arxivístic

Sistema d'Arxius de Catalunya (SAC)

Principals òrgans de l'administració, instruments, grups de treball i mesures de foment que conformen el Sistema

Arxius del Sistema

Descripció dels arxius que composen el Sistema

Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD)

Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental

Formació

Formació especialitzada en arxivística i gestió documental

Congressos i jornades

Programes, ponències i conclusions dels principals congressos i jornades en l'àmbit arxivístic

Documentació tècnica i estàndards

Recopilació de documentació tècnica i estàndards per al desenvolupament de la pràctica arxivística

Publicacions

Publicacions especialitzades

Marc normatiu

Normativa de Catalunya i normativa d'Espanya