• Imprimeix

Arxius i Gestió Documental

Àmbits

Actualitat

Notícies vinculades al món arxivístic

Sistema d'Arxius de Catalunya (SAC)

Principals òrgans de l'administració, instruments, grups de treball i mesures de foment que conformen el Sistema

Arxius del Sistema

Descripció dels arxius que composen el Sistema

Gestió Documental

Espai dedicat a la Gestió documental que es desenvolupa especialment a l'administració de la Generalitat però també a la resta d'administracions públiques, en el món local i en el sector universitari

Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental

Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental

Patrimoni Documental Català

Béns documentals d'especial interès i protecció

Formació

Formació especialitzada en arxivística i gestió documental

Congressos i jornades

Programes, ponències i conclusions dels principals congressos i jornades en l'àmbit arxivístic

Documentació tècnica i estàndards

Recopilació de documentació tècnica i estàndards per al desenvolupament de la pràctica arxivística

Publicacions

Publicacions especialitzades

Marc normatiu

Normativa de Catalunya i normativa d'Espanya