• Imprimeix

Arxius del Sistema

El Sistema d’Arxius de Catalunya l’integren un conjunt d’arxius, de titularitat tant pública com privada, que es troben distribuïts arreu del territori català. Aquests arxius, que tenen un paper cabdal en la salvaguarda i protecció del patrimoni documental, apliquen la normativa arxivística i es constitueixen en el centres gestors de la documentació de Catalunya.