• Imprimeix

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona

L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona és integrat pels registres i protocols de més de cent anys del districte notarial de la capital de Catalunya, i es troba inserit dins l’Arxiu General del Col·legi de Notaris de Catalunya (amb els protocols de més de vint-i-cinc anys), que és la institució que el gestiona.   

La formació de l’Arxiu vingué determinada per la mateixa Llei del notariat de 1862 i pels decrets posteriors, especialment el de 1869. Tanmateix, fou després de la guerra de 1936-39 que es donà l’impuls definitiu a l’Arxiu, sota la iniciativa i el guiatge de les diferents juntes directives i, especialment, del notari Raimon Noguera, que el salvà físicament, en tingué cura, dirigí la confecció de l’inventari, l’obrí a la investigació i potencià els estudis sobre els seus fons  

El nombre total de volums de l’Arxiu General supera els 85.000, corresponents a uns 1.700 notaris i que ocupen uns 9.000 metres lineals. D’aquest total, més de 40.000 són centenaris i integren, per tant, l’Arxiu Històric. El registre notarial més antic és del final del mateix segle XIII (any 1297). I, a partir de mitjan segle XIV, compta amb unes més que notables i continuades sèries documentals, amb 5.305 registres anteriors a l’any 1500. Tots els fons foren descrits, a mitjan segle XX, en un inventari, revisat a partir de 1995. Fins al moment s’han editat quatre volums del total de set que es preveuen. Compta, a més, amb alguns catàlegs de buidatge de la documentació, tant manuals com automatitzats. 

I, més enllà de les activitats habituals de tractament i difusió dels fons, l’Arxiu està en connexió ben directa amb les universitats i altres institucions culturals. Així, s’hi imparteixen amb regularitat classes pràctiques de diferents matèries relacionades amb la documentació i s’hi fan nombroses visites comentades. Igualment, en la seva línia tradicional de publicacions de caire històric i jurídic, cal remarcar que edita una prestigiosa revista de caire històric i institucional, titulada Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, de periodicitat anual i que ha assolit enguany el número XXV.

Data d'actualització:  29.12.2009