• Imprimeix

Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD)

Dades generals
Adreça:
Carrer Portaferissa, 1 (Palau Moja)
Població: 08002 Barcelona
Telèfon: 93 316 27 40 / Fax: 93 316 27 41
Adreça electrònica: cnaatd.cultura@gencat.cat

La Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria (CNAATD) és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit a la irecció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, que desenvolupa les competències en les matèries d'avaluació i tria de la documentació i accés que li atribueix la Llei 10/2001, d'arxius i gestió de documents i està regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.

La CNAATD proposa al Conseller de Cultura l'aprovació de les Ordres de taules avaluació i accés documental. Aquestes taules són unes disposicions normatives que defineixen el període de conservació dels documents de les administracions públiques de Catalunya i el seu règim general d’accés.

 

Data d'actualització:  14.02.2017