• Imprimeix

Grups de treball

Els grups de treball de la CNAATD estan coordinats per una de les persones vocals de la comissió i estan composats per professionals dels arxius i de les diverses disciplines relacionades amb la documentació que s’avalua. Els grups estan regulats per l’Ordre CMC/311/2010, de 14 de maig, dels grups de treball de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental .

Al llarg de l’existència de la CNAATD la tasca dels grups de treball ha estat molt important atès que ha tingut com a resultat l’aprovació, d’aproximadament, el 50% de les taules d’avaluació documental vigents.