QdCM
  • Imprimeix

Model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals

El Model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals (QdCAC) aspira a ser una eina que permeti, als ajuntaments i consells comarcals catalans que l'adoptin, el compliment de l'actual normativa en matèria de gestió documental i transparència. 

Aquest model és un instrument tècnic que, basat en la metodologia arxivística actual, s’adapta a la realitat de l’administració electrònica i facilita als ajuntaments el compliment de les disposicions normatives relacionades amb la gestió documental, la transparència i les normes d’interoperabilitat.

El quadre està pensat per ser un instrument estable que només s'actualitzarà per una evolució del marc normatiu, per possibles delegacions de funcions per part d'altres administracions públiques o per qualsevol altre motiu que pugui afectar a les competències i funcions dels ajuntaments i consells comarcals.

El catàleg de procediments /sèries, en canvi, està pensat per ser una eina en constant evolució. S’actualitzarà a mesura que el col·lectiu professional detecti noves necessitats i propostes.

Els ens interessats en adoptar el model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals poden emplenar el comunicat d’adhesió amb l’objectiu de crear un directori amb el recull d'institucions que l’estan aplicant de manera es faciliti la seva actualització i altres accions d'interès, així com per gestionar indicadors d'ús del quadre de classificació. 

El col·lectiu d'arxivers pot fer les aportacions que consideri sobre el model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals emplenant el formulari annex. Per a qualsevol dubte o aclariment podeu enviar un correu electrònic a: qdcm.cultura@gencat.cat.