QdCM
  • Imprimeix

Model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals

El Model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals (QdCAC) aspira a ser una eina que permeti, als ajuntaments i consells comarcals catalans que l'adoptin, el compliment de l'actual normativa en matèria de gestió documental i transparència. 

Aquest model és un instrument tècnic que, basat en la metodologia arxivística actual, s’adapta a la realitat de l’administració electrònica i facilita als ajuntaments el compliment de les disposicions normatives relacionades amb la gestió documental, la transparència i les normes d’interoperabilitat.

El quadre està pensat per ser un instrument estable que només s'actualitzarà per una evolució del marc normatiu, per possibles delegacions de funcions per part d'altres administracions públiques o per qualsevol altre motiu que pugui afectar a les competències i funcions dels ajuntaments i consells comarcals.

El catàleg de processos/sèries, en canvi, està pensat per ser una eina en constant evolució. S’actualitzarà a mesura que el col·lectiu professional detecti noves necessitats i propostes.

L'actual versió del model, a partir d'ara QdCAC (quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals), que substitueix la del 18 de setembre de 2017, inclou tot un seguit de modificacions per tal que en un futur proper pugui ser utilitzat també per a la classificació de la documentació dels consells comarcals. Ara només trobareu disponible la versió dels ajuntaments fins que no estigui elaborada la proposta pels consells comarcals. 

El catàleg de sèries que trobareu en aquesta nova actualització, és el resultat de les aportacions que han adreçat els professionals dels arxius al Departament de Cultura i que han estat acceptades pel grup de treball encarregat del seu manteniment. També inclou les modificacions proposades pel propi grup de treball. 

Aquesta actualització respon al compromís assumit des de la Direcció General del Patrimoni Cultural, pel qual, el model sempre s’ha de mantenir actualitzat i s’ha de publicar la darrera versió al web institucional del Departament de Cultura.

En aquest espai podeu trobar el document "Versió vigent del control de canvis" (pdf) que recull tots els canvis que s’han dut a terme en els darrers mesos, des de setembre 2017 a abril de 2018, i a l'apartat "Accedeix al Model", disposeu del quadre i del catàleg de procediments/sèries modificat (en format pdf, csv i excel) i de l’índex del catàleg (pdf).

Tots aquells ajuntaments que esteu utilitzant el quadre i/o el catàleg o bé ho penseu fer més endavant, podeu adherir-vos al model mitjançant el formulari corresponent que teniu disponible com a tràmit específic a l’EACAT.

Els ens interessats en adoptar el model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals poden emplenar el comunicat d’adhesió amb l’objectiu de crear un directori amb el recull d'institucions que l’estan aplicant de manera es faciliti la seva actualització i altres accions d'interès, així com per gestionar indicadors d'ús del quadre de classificació. 

El formulari d'adhesió s'ha de remetre a la Direcció General del Patrimoni Cultural a través de la plataforma EACAT

El col·lectiu d'arxivers pot fer les aportacions que consideri sobre el model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals emplenant el formulari annex. Per a qualsevol dubte o aclariment podeu enviar un correu electrònic a: qdcm.cultura@gencat.cat.