L’Arxiu Central Administratiu del Departament de la Presidència dóna suport a totes les unitats administratives del Departament en matèria de gestió documental i arxiu: assessora en gestió documental; facilita les eines per a la creació i control dels documents; gestiona els dipòsits per als documents semiactius; coordina el disseny, la planificació, la implantació i el manteniment del Sistema de gestió de la documentació administrativa tant l'activa com la semiactiva així com vetlla per la seva implantació, manteniment i avaluació al Departament, incloses les delegacions territorials i els organismes que en depenen i dissenya i imparteix els programes de formació del personal del Departament en matèria de gestió de documents administratius.

També dóna servei als ciutadans als quals garanteix l'exercici del dret d'accés als documents administratius  i als investigadors a qui garanteix la consulta dels arxius històrics, dipositaris finals de la documentació del Departament.

presidencia

Departament de la Presidència

El Grup de Treball Multidisciplinar del Departament de la Presidència s'anomena de Millora de Processos i Sistemes. Els projectes que aquest grup ha impulsat l’any 2016 han estat:

 • Arxius ofimàtics
 • Cartes de serveis
 • Desplegament de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
 • Sistema d’informació del Gabinet Jurídic (GABJUR)
 • Gestió de protecció de dades personals
 • Gestió de subvencions
 • Implantació TAIS
 • Preservació del patrimoni digital de Catalunya (PADICAT)
 • Sistema d’informació, gestió i tramitació dels documents del Govern (SIGOV)
 • Tramesa de documents

 

Altres projectes destacables en què ja fa un temps que participa l’Arxiu són:

 • Projecte de Digitalització del Registre d’Entitats Esportives
 • Projecte de digitalització de fons audiovisual del Departament –projecte GIDA-
 • Preservació i conservació dels documents electrònics amb la integració a iArxiu.

El Decret 76/1996, de 5 de març, regula el sistema general de gestió de la documentació administrativa (SGGDA) i l’organització dels arxius de la Generalitat, dels quals els arxius centrals administratius dels conjunt de departaments, ens i organismes en són una peça clau.

Des de la Direcció del SGGDA es recullen anualment dades del seu funcionament i la seva gestió, com a arxiu central i com a part del sistema.

En aquesta pàgina podeu trobar en forma de gràfics els darrers indicadors de cada arxiu central administratiu.

Acrònim: AADP

 

Adreça:

Plaça de Sant Jaume, 4. Palau de la Generalitat

08002 Barcelona

Telèfon: 934 024 600

Adreça electrònicaarxiu_central.presidencia@gencat.cat

 

Contingut:

Abast cronològic: segles XX i XXI

Metres de documentació: 6.044,07 ml i 35.134 unitats documentals simples (fotografies) 

 

Horari d’hivern: 1 d'octubre a 31 de maig. Dilluns a divendres, de 9h a 14h

Horari d’estiu: 1 de juny a 30 de setembre. Dilluns a divendres, de 9h a 14h