L’Arxiu Central Administratiu de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) és la unitat encarregada de vetllar per la correcta gestió documental de l’EAPC.

D’acord amb del Decret 254/2016, de 17 maig, de reestructuració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, l’Arxiu Central Administratiu s’adscriu a l’Àrea d’anàlisi de dades, organització i comunicació de la Subdirecció General d’Administració, Serveis i Projecció Externa i deixa de dependre del Servei de Gestió Administrativa i Règim Interior de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

L’Arxiu Central Administratiu disposa d’una oficina ubicada a la segona planta de l’edifici modernista, Casa Antoni Roger, situat al carrer Girona, 20 de Barcelona. A més disposa d’un dipòsit, al soterrani de l’edifici, que alberga uns 226 metres lineals de documentació dels segles XX i XXI.

EAPC

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Actualment el Grup de Treball Multidisciplinar treballa amb els següents projectes: 

  • Impuls de tràmits al Tramitador Genèric. Tràmit de matriculació del Màster en Direcció Pública i previsió d’incorporació de més tràmits
  • Implantació del portasignatures digital en el tràmit dels expedients de contractació menor dels serveis generals
  • Projecte d’organització dels documents electrònics a les unitats de xarxa

Les sèries documentals que destaquem del nostre arxiu són:

  • Activitats formatives de l’Administració de la Generalitat i de l’Administració Local
  • Projectes de recerca
  • Publicacions periòdiques: Revista catalana de dret públic i Revista catalana de llengua i dret

El Decret 76/1996, de 5 de març, regula el sistema general de gestió de la documentació administrativa (SGGDA) i l’organització dels arxius de la Generalitat, dels quals els arxius centrals administratius dels conjunt de departaments, ens i organismes en són una peça clau.

Des de la Direcció del SGGDA es recullen anualment dades del seu funcionament i la seva gestió, com a arxiu central i com a part del sistema.

En aquesta pàgina podeu trobar en forma de gràfics els darrers indicadors de cada arxiu central administratiu.

Acrònim: AEAPC

 

Adreça:

Carrer Girona, 20

08010 Barcelona

Telèfon: 935 672 419

Adreça electrònica: arxiu.eapc@gencat.cat

 

Contingut:

Abast cronològic: segles XX i XXI

Metres de documentació: 225,60 ml

 

Horari d’hivern: 1 d'octubre a 31 de maig. De dilluns a divendres, de 8h a 15h i dimarts, de 16h a 18:30h

Horari d’estiu: 1 de juny a 30 de setembre. Dilluns a divendres, de 8h a 15h

diposit_eapc

Dipòsit de l'Arxiu Central Administratiu de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya