• Imprimeix

Patrimoni Documental Català

Béns documentals d'especial interès i protecció

La llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, crea les figures del Registre de BCIN i del Catàleg de Béns del Patrimoni Cultural Català amb la finalitat reconèixer i protegir d'una manera especial aquells béns que, a més tenir les característiques pròpies dels béns integrants del patrimoni cultural -i de formar part, per tant, de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català-, reuneixin determinades condicions o valors que n'acreixen la seva importància i significació cultural. Aquests béns assenyaladament protegits i destacats han de ser inclosos al Registre de BCIN o bé al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Data d'actualització:  04.12.2015