• Imprimeix

Arxiu Josep Puig i Cadafalch

Josep Puig i Cadafalch l’any 1942, per Joaquim Mascaró. ANC, Arxiu J. Puig i Cadafalch. Autor: Subdirecció general d'Arxius

Josep Puig i Cadafalch (Mataró, 1867 - Barcelona, 1956) és una de les personalitats més importants de la Catalunya contemporània, per la seva activitat com a arquitecte, historiador de l’art i polític. Fou president de la Mancomunitat de Catalunya i la seva obra arquitectònica i científica li donaren, ja en vida, un gran prestigi internacional. Impartí cursos a Europa i els Estats Units i, amb la seva obra escrita -molt extensa- féu aportacions fonamentals. La seva vàlua determina que continuï essent molt consultada i reeditada.

Mitjançant una resolució del 25 de setembre de 2003, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va incloure l’Arxiu Josep Puig i Cadafalch dins el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. L’any 2007, aquest arxiu fou comprat per la Generalitat de Catalunya i actualment forma part dels fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

El seu contingut

L’Arxiu Josep Puig i Cadafalch conté els documents generats i aplegats al llarg de la seva vida arran de la seva múltiple i tan significada activitat professional, científica i política. També conté els documents dels seus avantpassats (recula al segle XVII) i els de la seva esposa, enmig dels quals destaca l’arxiu personal de l’escriptora Dolors Monserdà de Macià (1845-1919) i documents i dibuixos de l’artista Enric Monserdà i Vidal (1850-1926). És un arxiu que destaca per la seva completesa, la seva riquesa i la seva diversitat documental. A més de documents textuals, hi tenen una gran presència els gràfics, molt especialment els plànols dels seus edificis i altres projectes. També conté el seu arxiu fotogràfic. És format per més de 400 capses d’arxiu, 386 rotlles de plànols i dibuixos i una trentena de carpetes de gran format. Actualment és en procés de descripció i catalogació.

Data d'actualització:  14.12.2015

Informació relacionada