• Imprimeix

Publicacions

Publicacions especialitzades

Butlletí "Arxius"

Publicació trimestral sobre el patrimoni documental i els arxius de Catalunya.

Butlletí "ITGD"

Butlletí mensual especialitzat en innovació tecnològica i gestió documental.

Col·leccions tècniques

Publicacions tècniques en matèria d'arxius i gestió documental de la Subdirecció General d'Arxius i Museus