• Imprimeix

Mapa d'arxius de Catalunya

El Mapa d’arxius de Catalunya és un instrument de planificació i de gestió arxivística impulsat des de la Direcció del Sistema d'Arxius de Catalunya. S'hi dibuixen i visualitzen, territorialement, els arxius i serveis arxivístics existents, i els que són necessaris per tal de complir amb els propòsits de la  Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

L'elaboració del Mapa d’arxius permet avançar cap a una millor organització i programació de les actuacions executades i cap a l’establiment d’un calendari de treball. És responsabilitat del Govern l’aprovació del Mapa d’arxius, amb l’informe previ elaborat pel Consell Nacional d’Arxius, i amb les consultes realitzades a les administracions locals i organismes interessats.

 

Data d'actualització:  30.12.2009