• Imprimeix

Registre d'arxius de Catalunya

Què és el Registre d’arxius? 

La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents defineix el Registre d’arxius com el repertori de centres que integren el Sistema d’Arxius de Catalunya. Arxius que integren el Registre:

  • L’Arxiu de la Corona d’Aragó
  • Els arxius de la Generalitat de Catalunya
  • Els arxius de les diputacions provincials
  • Els arxius dels municipis de més de 10.000 habitants
  • Els arxius de les universitats
  • L’ Arxiu Històric de Protocols de Barcelona
  • Els arxius històrics provincials
  • Els arxius diocesans i capitulars de l’Església Catòlica

La inscripció d’aquests centres en el Registre es realitza d’ofici per part de la direcció del Sistema. Tanmateix, si ho sol·liciten, també es poden integrar en el Registre altres arxius no esmentats anteriorment.

 

Requisits de pertinença al Registre

Els centres que integren el Sistema d’Arxius de Catalunya han de complir amb unes condicions bàsiques recollides a la mateixa Llei. Han d’aplicar un sistema de gestió documental, han de disposar de personal suficient, d’unes instal·lacions adequades per a garantir la preservació del fons i l’accés a la documentació custodiada i disposar d’un horari d’obertura al públic amb un mínim de 10 hores setmanals.

 

Beneficis de pertinença

Els arxius que pertanyen al Sistema poden beneficiar-se d’un seguit d’avantatges. Entre aquests es troben les polítiques de preservació promogudes des de la direcció del Sistema, els programes de suport tècnic, econòmic i formatiu adreçats als arxivers, així com la possibilitat d’accedir a informació especialitzada vinculada amb la professió arxivística. A més, els centres que integren el Sistema d’Arxius de Catalunya poden rebre en dipòsit documentació d’institucions públiques, diferent a la que li és pròpia.

Data d'actualització:  15.12.2015