L'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco) té, entre d'altres, la missió de promoure la identificació, protecció i preservació del patrimoni cultural i natural de tot el món, considerat especialment valuós per a la humanitat.

L'any 1972 la Unesco va adoptar la Convenció per a la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural, que l'Estat espanyol ratificà el 1982. Gràcies a aquesta convenció, i mitjançant la inclusió de béns a la llista de patrimoni mundial, la Unesco ha protegit llocs que poseeixen un valor cultural o natural universal excepcional.

Als béns inclosos a la llista de patrimoni mundial de la Unesco se'ls atorga un reconeixement universal, de manera que el seu gaudi, protecció i cura passa a ser reconegut per tots els pobles del món, independentment del territori en el que estan situats.

Els béns del patrimoni arqueològic català que actualment estan inclosos a la llista del patrimoni mundial de la Unesco són:

  • Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica. Data d'inscripció: 1998.
  • Conjunt Arqueològic de Tarraco. Data d'inscripció: 2000.
Data d'actualització:  26.11.2018