• Imprimeix

eGIPCI

Extranet eGIPCI

L'eGIPCI (e-Gestió Integral del Patrimoni Cultural Immoble) és un sistema a l'entorn Extranet del Departament de Cultura que forma part de les millores que es duen a terme en els sistemes de gestió de la Direcció General del Patrimoni Cultural, amb l'objectiu d'agilitzar i millorar processos quant a la informació, documentació i gestió del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, i que s'emmarca en el model d'Administració electrònica.

Permet la consulta, de manera controlada, de les dades de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immoble català (Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic), integrada amb la representació cartogràfica dels elements de l'Inventari (mitjançant un visor SIG), així com la consulta de l'estat de tramitació de les sol·licituds dels permisos d'intervenció arqueològica i paleontològica.

L'eGIPCI va entrar en funcionament el gener de 2010 i actualment s'ha consolidat com a eina imprescindible per a professionals, empreses i institucions per a l'accés en línia a les dades de l'Inventari i a les dades de tramitació dels permisos d'intervenció arqueològica i paleontològica que es troben en curs.

En relació amb l'arqueologia preventiva, s'ha convertit en l'eina que permet realitzar i controlar les consultes de l'Inventari que es realitzen amb motiu de planejament urbanístic, estudis ambientals o projectes d'obra sotmesos al tràmit d'Avaluació d'Impacte Ambiental.

Pel que fa a la protecció del patrimoni, amb la signatura dels protocols de col·laboració amb la Direcció General de la Policia i la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, s'ha donat accés al Cos d'Agents Rurals i al Cos dels Mossos d'Esquadra a l'aplicació eGIPCI, cosa que ha facilitat el treball i la col·laboració entre tots per tal de protegir més eficaçment el patrimoni cultural immoble de Catalunya.

Accés a l'eGIPCI

 

Administració eGIPCI:
Secció d'Informació i Estudis
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
administracio_egipci@gencat.cat