• Imprimeix

Pla Integral per a l'Arqueologia a Catalunya PIACAT

El 14 de juliol de 2009 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va presentar el Pla Integral per a l'Arqueologia a Catalunya (PIACAT).

Aquest Pla d'Acció Integral, que proposava accions basades en cinc eixos fonamentals: organització, intervenció, formació i entorn professional, recerca i difusió, definia les bases de l'arqueologia a Catalunya per als propers anys amb l'objectiu de millorar el model de gestió del patrimoni arqueològic al nostre país.

Passats uns quants anys des de la seva presentació, cal dir que la major part de les propostes formulades al PIACAT ja s'han fet realitat, i que es continua treballant per tal d'assolir al més aviat possible tots els objectius d'aquest Pla.

Tasques realitzades:

  • Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura i creació de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural mitjançant la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
  • Decret 328/2011, de 26 d'abril, de creació del Consell Nacional d'Arqueologia i Paleontologia i de la Comissió de Recerca d'Arqueologia i Paleontologia.
  • Pla de Recerca de l'arqueologia i la paleontologia catalanes.
  • Manual d'estil per a l'elaboració de memòries d'intervencions arqueològiques i paleontològiques.
  • Proposta de prescripcions tècniques i barem de preus públics per a la realització d'intervencions arqueològiques o paleontològiques a Catalunya.
  • Protocol d'Intervenció Arqueològica entre la Generalitat de Catalunya, la Comunitat Israelita de Barcelona i la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya.
  • Decret 120/2015, de 23 de juny, de modificació del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i del Decret 328/2011, de 26 d'abril, de creació del Consell Nacional d'Arqueologia i Paleontologia, i de la Comissió de Recerca d'Arqueologia i Paleontologia.
Data d'actualització:  17.07.2015