El Pla de recerca de l’arqueologia i la paleontologia catalanes va ser aprovat per Acord de Govern el dia 11 de novembre de 2014 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6748, de 13.11.2014).

Aquest Pla, que segueix els acords del PIACAT (Pla Integral per a l’Arqueologia a Catalunya), regula la recerca arqueològica i paleontològica que entra en l’àmbit de competència del Departament de Cultura, amb la voluntat de garantir que aquesta sigui competitiva i que únicament equips amb capacitat científica reconeguda puguin efectuar-la i obtenir ajut econòmic de l’Administració.

El Pla no vol marcar la recerca que ha de fer cada agent de recerca, però sí determinar com ha de ser aquesta. Es vol harmonitzar la qualitat científica dels projectes amb les necessitats de preservació del patrimoni i la socialització del coneixement que generi la recerca, en l’àmbit científic i ciutadà. Els objectius del Pla de recerca són els següents:

a) Convergir cap al model català de recerca.

b) Consolidar el procés de professionalització de la recerca en arqueologia i paleontologia.

c) Garantir la protecció i la conservació dels jaciments arqueològics i paleontològics.

d) Garantir la socialització del coneixement, tant en l’àmbit científic com en el ciutadà, i especialment en les comunitats que acullen els equips de recerca que fan treballs de camp.

La finalitat del Pla de recerca és assolir uns estàndards de qualitat i d’excel·lència al nivell dels que tenen països més avançats en aquest àmbit, i que els resultats reverteixin en el conjunt de la societat catalana.  

Convocatòria del concurs públic per a l'aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021

 

 

Responsable:
Secció d'Actuacions
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Data d'actualització:  10.05.2018