Us presentem el mapa d'intervencions arqueològiques a Catalunya. Aquest projecte, impulsat des dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Barcelona, té la voluntat de transmetre un coneixement que considerem molt important no només per al col·lectiu d'arqueòlegs sinó també per a l'administració local, planificadors del territori, promotors i públic en general.

Des del 1980, any de creació del Servei d'Arqueologia, les intervencions arqueològiques han anat augmentant d'una manera exponencial, lligades en gran part als procediments d'impacte ambiental i a l'activitat urbanitzadora. Aquestes intervencions aporten una informació essencial que no sempre arriba al ciutadà i que tot sovint és poc coneguda.

El mapa d'intervencions arqueològiques a Catalunya ha estat possible gràcies a Instamaps, una eina creada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la difusió i l'accessibilitat de la geoinformació.

Com a projecte pilot, concebut per abastar tot Catalunya, actualment hem treballat amb les intervencions arqueològiques dels anys 2014 al 2017 dutes a terme a les comarques de la demarcació de Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. La informació s'estructura en base a una fitxa que, a més de fer-nos saber si es tracta d'una intervenció arqueològica o paleontològica, proporciona la següent informació: nom de la intervenció o jaciment, municipi i comarca, director de la intervenció i empresa, tipologia, descripció i cronologia del jaciment, coordenades UTM projectades i fotografia.

La cerca s'efectua d'una manera molt senzilla: a partir d'un punt en el mapa que correspon a la localització de la intervenció arqueològica o paleontològica s'obre la fitxa de la intervenció amb la informació a dalt descrita. Per poder veure aquesta fitxa abans cal haver desactivat les capes de PEIN i comarques. Instamaps permet descarregar les dades i fer anàlisis bàsics de la informació geogràfica. Podeu trobar més informació de la plataforma a http://www.instamaps.cat/

El Mapa d'intervencions arqueològiques a Catalunya és un projecte obert que espera millorar amb la col·laboració de tots els agents implicats: arqueòlegs, gestors de la informació i consumidors en general.

Aquest producte s'ha desenvolupat amb el desig d'aportar valor afegit al món de l'Arqueologia i la Paleontologia a Catalunya.

Data d'actualització:  20.12.2018