• Imprimeix

Subdirecció General de Promoció Cultural

Adreça
La Rambla, 7
Població
08002 Barcelona
Telèfon
93 316 27 00
Fax
93 316 27 98
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
- Vehicular les actuacions en matèria de promoció i cooperació cultural.

- Impulsar i dirigir les actuacions de la Direcció General en matèria d'equipaments culturals.

- Coordinar els projectes transversals de la Direcció General.

- Coordinar l'elaboració de propostes de normativa tècnica i sectorial.

- Definir i impulsar els serveis d'economies d'escala necessaris de suport a l'activitat artística municipal i local, sobretot a les programacions artístiques estables i els actes singulars d'interès supralocal, com els festivals.

- Promoure l'accés i la diversificació del públic al conjunt d'activitats de difusió de les arts que es produeixen a Catalunya.

- Impulsar i establir la cooperació entre els sectors i les administracions en l'àmbit de competències de la Direcció General.

- Coordinar les estratègies de seguiment i avaluació d'indicadors estadístics en l'àmbit d'actuació de la Direcció General.

- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.