• Imprimeix

Arts visuals

Pla Integral de les Arts Visuals

El Pla Integral de les Arts Visuals, que s’ha consensuat amb el sector, dóna resposta a les necessitats i inquietuds actuals, basant-se en una refundació de les polítiques públiques i privades en aquest àmbit. El Pla ha de ser, en definitiva, l’instrument que permeti assegurar la continuïtat i transcendir legislatures gràcies al compromís explícit entre institucions i tots els agents que incideixen en el sector.

El Pla Integral de les Arts Visuals preveu un total de 91 accions repartides en vuit grans objectius estratègics, que són:

  1. Articular les arts visuals contemporànies d’una manera estable i territorialment equilibrada.
  2. Dotar el sector del finançament adequat.
  3. Millorar el marc jurídic que afecta les arts visuals.
  4. Estructurar i ampliar les polítiques públiques d’adquisició i patrimonialització.
  5. Crear nous públics i ampliar la recepció de les arts visuals.
  6. Millorar la relació i la presència de les arts visuals dins el sistema educatiu.
  7. Estimular les relacions entre el sector públic i el privat per a la promoció de l’art contemporani.
  8. Multiplicar la presència de la creació catalana als circuits i plataformes internacionals.


Entre les mesures que s’hauran de desenvolupar hi ha l’increment de la dotació pressupostària a les línies de suport destinades a les arts visuals i la reactivació del Fons Nacional d’Art de la Generalitat que ha de permetre reprendre l’adquisició d’obres d’art contemporani. La millora en la relació amb el territori, l’aposta per models d’esdeveniments especialitzats i estratègics que siguin referència nacional i internacional o la promoció d’accions d’internacionalització són altres de les accions que formen part del Pla.

Programa d'exposicions itinerants

El Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Cooperació Cultural, impulsa i difon les pràctiques artístiques contemporànies arreu del territori amb la cooperació dels ens locals.

Per tal d’aconseguir-ho, la Direcció General coordina el Programa d'Exposicions Itinerants, que impulsa una oferta anual de projectes expositius per a itinerar als espais i centres d’arts visuals de titularitat municipal.

Informació relacionada

Ajuts, beques i subvencions en l'àmbit de les arts visuals

La Direcció General de Cooperació Cultural té entre els seus objectius donar suport a les polítiques de foment de la difusió i promoció del sector de les arts visuals. Com a part d’aquest suport, periòdicament s’obren convocatòries d’ajuts en forma de beques de suport a la creació, subvencions per a programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional, ajuts per a la difusió i la promoció, i d’altres suports.

Destinataris: ens locals

Destinataris: creadors

 

Destinataris: associacions i fundacions

Data d'actualització:  21.09.2017

Notícies