• Imprimeix

Espectacles familiars

Pla integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics

El Pla integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics, que serà vigent fins el 2018, té com a objectiu establir una política específica envers les arts escèniques i musicals per a tots els públics, en base als acords aconseguits entre els agents principals dels sector i l’administració.
En concret, es vol aconseguir la millora de l’entorn i dignificació del sector, el foment de la producció i el desenvolupament de projectes, l’impuls de la distribució i l’exhibició, l’impuls de la difusió i promoció de les arts escèniques i musicals per a tots els públics, l’accés de les noves companyies professionals al mercat i la formació continua.

Per tal de poder dur a terme el pla, s’han analitzat les necessitats de les arts escèniques i musicals per a tots els públics a partir de les aportacions de les companyies, de les associacions professionals, de les empreses, de les xarxes de distribució i de les sales exhibidores dedicades exclusivament a l’espectacle per a tots els públics amb la finalitat de poder oferir als principals agents les eines que precisen per enfortir la creació i la producció, la distribució i l’exhibició i oferir espectacles de qualitat i rigor professional.

Programa.cat

Programa.cat: un programa d’ajuts directes a la contractació d’espectacles i concerts que permet als programadors catalans contractar, a preus directament subvencionats, les propostes d’una llista.

Programa.cat és una eina útil:

  • Per als professionals (companyies/formacions/intèrprts) d’arts escèniques i música, ja que donen a conèixer les seves propostes als agents responsables de les programacions municipals.

  • Per als ens locals, ja que els permet contractar a preus directament subvencionats i els hi facilita una relació de propostes amb les seves condicions tècniques i de contractació, validades per una comissió.


El seu objectiu principal és incrementar l’activitat, la qualitat i la diversificació de les programacions d’arts escèniques i musicals professionals dels equipaments de titularitat pública així com dels de titularitat privada amb els quals l’ajuntament o l’ens públic mantingui un acord de col·laboració. També ha de fomentar les bones pràctiques entre professionals i programadors.

Informació relacionada

Ajuts, beques i subvencions en l'àmbit dels espectacles familiars

La Direcció General de Cooperació Cultural té entre els seus objectius donar suport a les polítiques de foment dels espectacles familiars. Com a part d’aquest suport, periòdicament s’obren convocatòries d’ajuts en forma de beques de suport a la creació, subvencions per a programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional, ajuts per a la difusió i la promoció, i d’altres suports.

Destinataris: ens locals

Destinataris: creadors

 

Destinataris: associacions i fundacions

 

Data d'actualització:  21.09.2017