• Imprimeix

Música

Pla Integral de la Música a Catalunya

El Pla Integral de la Música de Catalunya neix amb l’objectiu d’esdevenir el marc permanent d’interlocució entre el Departament de Cultura i la resta d’administracions competents en matèria cultural amb el conjunt dels sector de la música de Catalunya, per tal de decidir conjuntament les polítiques més adequades encaminades a assolir allò que des del màxim consens s’han definit com a objectius estratègics del sector. Aquests objectius són:

  • Articular i vertebrar el sector de la música atenent la seva diversitat estilística, jurídica, econòmica, social i territorial.
  • Potenciar la formació musical al conjunt de la ciutadania amb l’objectiu d’arribar als indicadors dels països europeus més avançat en aquest àmbit i garantir l’excel·lència dels nous professionals.
  • Desenvolupar i crear nous públics per a la música.
  • Optimitzar l’impacte dels ajuts a la creació, producció i difusió de la música a partir de la seva revisió, adaptació i connexió a les necessitats reals del sector, dotant-los de l’aportació necessària.
  • Potenciar i optimitzar els dos mercats estratègics existents a Catalunya relacionats amb el sector de la música: El Mercat de Música Viva de Vic i la Fira Mediterrània de Manresa.
  • Crear el marc i les eines necessàries per afavorir la internacionalització de la música produïda a Catalunya, unificant estratègies i alineant les polítiques públiques amb el sector privat.

El document també defineix 17 objectius operatius i 96 accions concretes a realitzar a curt termini per tal d’assolir els objectius estratègics definits.

El Pla és fruit de més de dos anys de reunions amb el sector, en els quals s’han celebrat 37 comissions de treball.

Programa.cat

Programa.cat: un programa d’ajuts directes a la contractació d’espectacles i concerts que permet als programadors catalans contractar, a preus directament subvencionats, les propostes d’una llista.

Programa.cat és una eina útil:

  • Per als professionals (companyies/formacions/intèrprts) d’arts escèniques i música, ja que donen a conèixer les seves propostes als agents responsables de les programacions municipals.

  • Per als ens locals, ja que els permet contractar a preus directament subvencionats i els hi facilita una relació de propostes amb les seves condicions tècniques i de contractació, validades per una comissió.


El seu objectiu principal és incrementar l’activitat, la qualitat i la diversificació de les programacions d’arts escèniques i musicals professionals dels equipaments de titularitat pública així com dels de titularitat privada amb els quals l’ajuntament o l’ens públic mantingui un acord de col·laboració. També ha de fomentar les bones pràctiques entre professionals i programadors.

Informació relacionada

Òpera a Catalunya

Des de 1989, per iniciativa de la Generalitat de Catalunya i sota la responsabilitat d'organització i de la direcció artística  de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell (AAOS), es va ampliar el Festival d'Òpera a Sabadell a diverses poblacions de Catalunya amb el nom de Cicle d'Òpera a Catalunya. El Departament de Cultura atorga una subvenció a l'AAOS com a suport per al manteniment d'aquest Circuit. L'objectiu del Cicle és fer arribar l'òpera en viu a altres comarques de Catalunya i, per tant, descentralitzar aquesta disciplina artística circumscrita històricament a la ciutat de Barcelona i, posteriorment, a Sabadell. Actualment, alguns dels reptes del Cicle d'Òpera a Catalunya són millorar la seva comunicació i la captació de nous públics. Per tal d'assolir-los, el Cicle es planteja una millora de les produccions i de la direcció artística, i una cerca de noves estratègies de difusió i promoció que inclou una millora de la seva imatge. En aquest àmbit, l'AAOS, en un procés liderat per la Subdirecció General de Promoció Cultural i amb la col·laboració dels teatres que participen en el Circuit, va dur a terme un canvi d'imatge tant genèric (la marca Òpera a Catalunya) com en cada un dels espectacles oferts en el circuit.

Informació relacionada

Ajuts, beques i subvencions en l'àmbit de la música

Data d'actualització:  21.09.2017