• Imprimeix

Tipologies d’equipaments integrats a l'SPEEM

D'acord amb el Decret 9/2017, de 31 de gener, els equipaments del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM), es classifiquen en algun dels tipus següents:

Els equipaments escènics i musicals nacionals han de complir els requisits i condicions següents:

a) Han de ser d'àmbit nacional.
b) Hauran de constituir, per les seves característiques, les capçaleres del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
c) Han d'acollir projectes artístics amb un nivell alt d'especialització i excel·lència artística.
d) Han de disposar d'una direcció artística.
e) Han de basar la seva proposta artística majoritàriament en espectacles de gran o mitjà format de producció pròpia, coproducció o mitjançant contractes de programació amb altres entitats públiques o privades.
f) Han de comptar amb la presència de l'Administració de la Generalitat en els seus òrgans de govern.

Són equipaments escènics i musicals d’àmbit nacional que acullen projectes artístics, amb un alt nivell d’especialització i excel·lència artística. Constitueixen les capçaleres del Sistema i han de comptar amb presència de la Generalitat de Catalunya en els seus òrgans de govern. Aquests equipaments han de disposar d’una direcció artística i d'una direcció operativa, i han de basar la seva proposta artística de forma majoritària en espectacles de format gran o mitjà de producció pròpia, o bé fets amb coproducció o per contractes de programació amb altres organitzacions públiques o privades.
 
S’inclouen en aquesta categoria:

Els equipaments escènics i musicals locals multifuncionals han de complir els requisits següents:

a) Han de ser d'àmbit local i supralocal.
b) Poden acollir simultàniament activitats d'exhibició, creació, producció i dinamització comunitària.
c) Han d'estar ubicats en municipis de més de 50.000 habitants o capitals de comarca de més de 15.000 habitants.

Són equipaments escènics i musicals d’àmbit local que poden acollir, simultàniament, activitats escenicomusicals d’audició o exhibició, i també de producció de caire professional i activitats de dinamització comunitària. Han de ser preferentment equipaments de titularitat pública municipal. Si són de titularitat privada, l’ens local ha d’haver subscrit un contracte amb el titular per fer-hi activitats musicals i escèniques de promoció pública. Han de disposar d’una sala de gran capacitat per poder acollir programacions de gran format.

Actualment, hi ha integrades les entitats següents:

 • Badalona. Badalona Cultura (Teatre Principal, Teatre Zorrilla i Teatre Blas de Infante).
 • Girona (Auditori de Girona, Teatre Municipal de Girona i Teatre Centre Cultural La Mercè).
 • Granollers. Granollers Escena, S.L. (Teatre Auditori de Granollers, Teatre de Ponent, Centre Cultural de Granollers).
 • Figueres. Patronat de la Catequística (Patronat La Catequística i Teatre Municipal El Jardí).
 • L’Hospitalet de Llobregat (Teatre Joventut i Auditori Barradas).
 • Lleida (Teatre de la Llotja, Teatre Municipal de l’Escorxador i Auditori Municipal Enric Granados).
 • Manresa. Manresana d’Equipaments Escènics SLU (Kursaal i Teatre Conservatori de Manresa).
 • Mataró (Teatre Monumental de Mataró i Can Gasol. Centre de creació d’arts escèniques).
 • Olot. Institut de cultura de la ciutat d’Olot (Sala El Torín i Teatre Principal d’Olot).
 • Reus (Teatre Bartrina i Teatre Fortuny)
 • Sabadell (Teatre Principal, l’Estruch, Teatre Municipal La Faràndula i Sala Miquel Hernández).
 • Sant Cugat del Vallès (Casa de Cultura de Sant Cugat, Casal Les Planes, Casino La Floresta, Sala Casal de Cultura de Valldoreix, Teatre Casal de Mira-sol, Aula Magna de l’Escola de Música i Teatre-Auditori de Sant Cugat).
 • Santa Coloma de Gramenet (Teatre Josep Maria de Sagarra).
 • Tarragona (Teatre de Tarragona, Teatre Auditori Camp de Mart i Teatre Metropol).
 • Terrassa (Centre d'Arts Escèniques de Terrassa)
 • Tortosa (Teatre Auditori Felip Pedrell).
 • Vic (l’Atlàntida Centre d’Arts Escèniques d’Osona).
 • Viladecans. SPM Viladecans Qualitat, SL (Atrium Viladecans).

Els equipaments escènics i musicals locals bàsics han de complir els requisits següents:

a) Han de ser d'àmbit local.
b) Poden acollir simultàniament activitats d'exhibició, creació, producció i dinamització comunitària.
c) Han d'estar ubicats en municipis d'entre 15.000 i 50.000 habitants o capitals de comarca d'entre 5.000 i 15.000 habitants.

Són equipaments escènics i musicals d’àmbit local que disposen d’una sala d’exhibició o audició especialitzada de referència i, si s’escau, d’espais annexos que poden acollir representacions de caràcter professional i activitats de dinamització comunitària. Es tracta d’espais de titularitat pública o privada. Si són de titularitat privada, l'ajuntament o ens públic ha d’haver subscrit un contracte amb el titular per fer-hi activitats musicals i escèniques de promoció pública.

Els altres espais escènics i musicals locals han de complir els requisits següents:

a) Han de ser espais d'àmbit local.
b) Han de disposar d'una configuració i dotació escenicotècnica bàsica que permeti realitzar activitats escèniques i musicals. Poden ubicar-se en equipaments polivalents com centres cívics, centres culturals o altres equipaments cívics o associatius.
c) Han d'estar ubicats en municipis de menys de 15.000 habitants o capitals de comarca de menys de 5.000 habitants.

Són espais amb una configuració i dotació escenicotècnica bàsica que permet fer-hi activitats escèniques i musicals en format de cicles o temporades i que es poden ubicar en equipaments polivalents com centres cívics, centres culturals, o altres equipaments cívics o associatius. Es tracta d’espais de titularitat pública o privada. Si són de titularitat privada, l'ajuntament o ens públic ha d’haver subscrit un contracte amb el titular per fer-hi activitats musicals i escèniques de promoció pública.

Data d'actualització:  02.08.2017