El Mapa d'equipaments és una eina de planificació i programació dels sistemes d'equipaments culturals públics a Catalunya per tal que fomentin l'accés de la ciutadania a la cultura a través de la pràctica cultural activa, de manera individual o col·lectiva.

El Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya integra els instruments d'ordenació i planificació cultural que estan vigents actualment i estableix les noves directrius per als sectors que no compten amb cap marc de regulació.

Aquest pla contempla, per primera vegada en una visió de conjunt i des d'una mirada territorial, la totalitat d'equipaments culturals considerats essencials per al benestar i gaudi de la ciutadania. Per aquest motiu el pla s'ha elaborat en consens amb el món local i s'ha acordat amb ajuntaments i diputacions de Catalunya.

El punt de partida del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya és el Mapa d’equipaments. Actualment es disposa de dues eines per la seva elaboració i visualització:

- Inventari d’equipaments (Cens d'equipaments culturals de Catalunya):
a) Hi poden accedir els ajuntaments mitjançant un codi d’usuari i una contrasenya que els proporciona la Subdirecció General de Promoció Cultural.
b) El cens està obert de forma permanent per tal que els mateixos ajuntaments puguin modificar i revisar la informació sempre que sorgeixi algun canvi.
c) Cada dos anys s’informarà els ajuntaments de les dades dels seus equipaments que hi ha al cens i se’n proposarà l’actualització.

- Cercador d’equipaments permet que qualsevol persona interessada conegui les dades dels equipaments culturals d’arreu de Catalunya i les visualitzi en un mapa.

Data d'actualització:  27.10.2010